گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ انجام پروژه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  • خبررسان
  • 1405 بازدید
  • 2 نظر
  • خدمات

تحليل و انجام كليه موضوعات در مكانيك مهندسي


مباحث تخصصي

كنترل و ارتعاشات پيشرفته: مدلسازي سيستم هاي ديناميكي، طراحي كنترلر، تعيين پاسخ ارتعاشي، طراحي جاذب ارتعاشي و ...

ديناميك پيشرفته: تحليل و تعيين پاسخ زماني و نيروهاي ديناميكي، طراحي سيستم هاي ژيروسكوپي و ...

شكست، خستگي و خزش: تحليل خستگي پرچرخه با استفاده از روش تنش-عمر، خستگي كم چرخه با استفاده از روش كرنش-عمر و خستگي بر اساس شكست با استفاده از مكانيك شكست و قوانين رشد ترك، تحليل مسائل خزش

الاستيسيته (كشساني) و پلاستيسيته (مومساني)

سيستم هاي دوار: تعيين پاسخ زماني و فركانسي براي ارتعاشات خمشي، محوري و يا پيچشي براي محورها و يا ديسك هاي دوار، در نظر و تحليل عيوب سيستم هاي دوار مانند گرفتن اثرات ناميزاني، كوپلينگ ها، عدم تقارن ياتاقاني و ...

 بيومكانيك، مواد سلولي، مواد FGM، كامپوزيت ها،

ديناميك گازها

سيستم هاي انتقال آب

ياتاقان و روانكاري: طراحي انواع ياتاقان هاي ژورنال و يا غلتشي و تحليل آنها و ...

انجام كليه پروژه هاي ANSYS، Abaqus، MATLAB (مكانيك) و سيمولينك


مباحث پايه در مهندس مكانيك


طراحي اجزاي مكانيكي: شامل طراحي جعبه دنده (گريبكس)، اتصالات پيچي، مكانيزم هاي انتقال قدرت، كلاچها، ترمزها، ياتاقان ها ژرونال، بلبرينگ ها، شكست استاتيكي و ديناميكي، جوشها ، ستونها و ...
انجام تحليل هاي خستگي با استفاده از روش هاي تنش-عمر، كرنش-عمر و يا تعيين عمر بر اساس مكانيك رشد ترك
انجام طراحي بهينه و بهينه سازي سازه هايي مانند قاب ها و خرپاها و ...
ديناميك و ديناميك ماشين ها
بررسي ارتعاشات خطي و غير خطي اجسام صلب و انعطاف پذير، كنترل و كاهش ارتعاشات، طراحي جدا كننده ارتعاش بررسي ارتعاشات آزاد و اجباري، تحليل المان محدود ارتعاش، بررسي عيوب ماشين ها دوار و ارتعاشات آنها
طراحي مكانيزم ها، جرثقيل ها، سازه هاي هيدروليكي
طراحي و تحليل مكانيك پمپ، مكانيك روتور توربين گاز و كمپرسور
بررسي و تحليل شكست اجسام، تحليل اجزاي محدود مكانيك شكست
طراحي مخازن تحت فشار بر اساس كدهاي ASME و يا با استفاده از نرم افزارهاي اجزاي محدود
انجام پروژه هاي رياضيات مهندسيPDE (معادلات مشتق جزئي)، اعداد مختلط، سريهاي فوريه، حساب تغييرات (Variationانجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي و مطالعه رشد ترك يك بعدي و دو بعدي در لوله ها و مخازن تحت فشار
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي و مطالعه خستگي در اتصالات جوشكاري شده و نقطه جوش
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي و مطالعه خستگي در قطعات پلاستيك
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي خزش و شكست ترد در سازه هه و قطعات
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي اثرات نسبت بار و تنش ميانگين بر روي شكست و خستگي سازه ها و قطعات
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي و مطالعه خستگي در اتصالات پيچ و مهره اي
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي و عيب يابي سيستم هاي جعبه دنده اي (گريبكس) با استفاده از روش هاي ارتعاشي
بررسي و عيب يابي ياتاقانها
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال طراحي سيستم هاي انتقال قدرت
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبيه سازي شكست سازه ها
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبیه سازی ارتعاشات دیسک های دوار در مجاورت جریان هوا
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبیه سازی ارتعاشات دیسک های دوار ساخته شده از مواد FGM
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي شكست در سازه هاي كامپوزيتي
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي ارتعاشات آزاد و اجباري ساندويچ پانل ها و همواد با هسته لانه زنبوري
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي هاي كوپل حرارتي و سازه اي 
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي نقش اتوفرتاژ در افزايش عمر خستگي مخازن تحت فشار
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي و تحليل مخازن تحت فشار در دماهاي بالا و خزش
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال طراحي پره هاي توربين گاز و كمپرسور در مقابل خزش
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي خزش در سازه ها و قطعات پلاستيك
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي شكست ترد سازه ها در دماهاي پايين
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي شكست سازه ها و قطعات در مقابل بارهاي تصادفي (رندوم) مانند بار ناشي از موج دريا و يا بارهاي ناشي از باد
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تحليل ارتعاشات دائم و پايداري در مقابل شوك هاي حرارتي و مكانيكي
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بهينه سازي كمانش سازه هاي خرپايي و قاب ها
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال استفاده از روش هاي شش سيگما و مونت كارلو براي شبيه سازي سيستم هاي مكانيكي
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال استقاده از قابليت هاي بهينه سازي نرم افزار ANSYS براي طراحي سازه هاي مختلف
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسي تغيير شكل هاي بزرگ و فرايندهاي نورد  و شكل دهي در نرم افزار ANSYS و ABAQUS
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تهيه نرم افزارهاي كاربردي و user friendly با استفاده از نرم افزار MATLAB براي انجام كارهاي مختلف
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تحليل سرعت – شتاب - نيروي انواع مكانيزم هاي صفحه اي و فضايي
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تحليل و طراحي مستقيم و معكوس انواع سيستم هاي روباتيك
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال طراحي گريپر براي روبات ها
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال طراحي كنترلر پسيو و اكتيو براي سيستم هاي ارتعاشي 
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبیه سازی ارتعاشات ترموالاستیک دیسک های دوار
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبیه سازی اتعاشات دیسک های دوار ترکدار
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبیه سازی ارتعاشات محورهای دوار ترکدار
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبیه سازی ارتعاشات محور دوار توربین آبی و گازی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبیه سازی اثر نامیزانی بر ارتعاشات پایا و گذرای توربین
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبیه سازی نقش عدم تقارن یاتاقانها بر ارتعاشات سیستم توربین گازی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال شبیه سازی ارتعاشات ورق ضخیم دایره ای ترکدار با استفاده از حل دقیق
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال استفاده از سیمولینک برای شبیه سازی ارتعاشات توربین
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال عیب یابی سازه ها با استفاده از مشخصه های ارتعاشی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تحلیل یک سازه الاستیک (کشسان) با کاربرد در ایزوله سازی ارتعاش 
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسی عددی و تحلیلی آشکارسازی عیوب سازه های متغیر با زمان
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال عیب یابی سازه های عمرانی با استفاده از روش های ارتعاشی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال آشکارسازی ترک در تیرها با استفاده از ثبت رفتار ارتعاشی غیرخطی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال آنالیز مودال مختلط محورهای دوار
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال طراحی و تحلیل ارتعاشی محور پمپ گریز از مرکز
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال طراحی یک شیر پروانه ای بزرگ برای کنترل آب وردوی به توربین نیروگاه آبی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال حل عددی رشد ترک با abaqus
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسی نقش ضخامت بر طراحی خستگی با استفاده از روش Hot spot
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسی خستگی اتصالات جوشی با ABSQUS
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسی نقش ترک های طولی بر ارتعاشات پیچشی محور توربین و ژنراتور
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسی اثر ضربه گیری مواد لانه زنبوری و سلولی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسی اجزای محدود رشد ترک خستگی در ریلهای راه آهن 
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال بررسی آزمایشی رشد ترک خستگی در ماده نانوی آلومینیم خالص
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال پاسخ دینامیکی تیرهای کامپوزیت دارای اتصالات چسبی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تحلیل دینامیکی و استاتیکی سیستم های مکانیکی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تحلیل فرکانسی سیستم¬های مختلف پیوسته و گسسته
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال انجام پروژه شناسایی ترک در مواد کامپوزیتی و ایزوتروپیک با استفاده از روش¬های تجربی و تحلیلی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تحلیل دینامیکی و ارتعاشاتی برای سیستم های پیوسته و گسسته با درجات آزادی مختلف
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تحلیل مودال سیستم های پیوسته و گسسته چند درجه آزادی
انجام پایان نامه و پروژه و نگارش پروپوزال تحلیل خستگی ، خزش و شکست

نظرات کاربران
  1. چهارشنبه 8 مهر 1394 پاسخ

    پیغام شما...سلام وقت بخیر عنوان چند پروزه برای کارشناسی ارشد ساختوتولید میخوام در زمینه جوشکاری و ndt یا اتوماسیون صنعتی

  2. پنج شنبه 9 مهر 1394 پاسخ

    با سلام درخواست از طریق ثبت سفارش آنلاین پیگیری نمائید با احترام

نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 

فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram