گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ تعهدات-قرارداد
2
فروردین
1395
  • کارشناس انجمن مکاریتم
  • 3823 بازدید
  • 0 نظر
  • خدمات

توجه توجه: دانشجویان گرامی لطفاً قبل از عقد قرارداد با مکاریتم، مفاد فرم قرارداد و مطالب مندرج در این صفحه حتما مطالعه گردد.

در این صفحه از سایت انجمن مکاریتم فرم قرارداد و مفاد تعهدات بیان شده است. قابل ذکر است تعهدات و قراردادها با گذر زمان تغییر می کند اما تمامی ویرایش ها با درج زمان تغییر، بیان می شود و به هر دانشجو به تعهدات زمان عقد قرارداد تا انتها پایبند می باشیم

دانلود فرم قرارداد پایان نامه، پروپوزال و سمینار انجمن مکاریتم

دانلود فرم خام قراردادهای انجمن مکاریتم

بعد از دانلود فرم قرارداد و تکمیل بخش هایی که مربوط به دانشجو می باشد (اطلاعات دانشجو، تیک زدن بخش های مختلف درخواست های مدِنظر، درج شماره رقم کارت واریزی پیش پرداخت و توضیحات)، بصورت Reply برای انجمن مکاریتم ارسال نمائید. شماره قرارداد و دیگر بخش ها مطابق با پیش فاکتور ارسالی، توسط انجمن تکمیل می گردد.


فرم قرارداد مشاوره در انجام پایان نامه
دانشجویانی که قصد عقد قرارداد پایان نامه کامل (پنج فصل) با انجمن مکاریتم را دارند نمونه فرم تکمیل شده زیر را لطفا دانلود نمایند.
قابل ذکر است ارقام داخل این فرم بعنوان نمونه می باشد و دانشجویان محترم باید به مبالغی ارسالی در ایمیل توجه کنند.


مبابغ فایل ارائه PowerPoint، استخراج مقاله فارسی و انگلیسی کنفرانسی از پایان نامه، فرمت بندی پایان نامه مطابق با آئین نامه دانشگاه به دفعات نامحدود لحاظ شده است.

مفادهای مشترک قراردادها

1 - مکاریتم می تواند حداکثر تا 24 ساعت بعد از واریز پیش پرداخت، قرارداد را یک طرفه لغو نماید. در این حالت کل مبلغ پیش پرداخت به دانشجو عودت داده می شود
2 - دانشجو می تواند حداکثر تا 4 ساعت بعد از واریز پیش پرداخت، قرارداد را یک طرفه لغو نماید. در این حالت کل مبلغ پیش پرداخت به دانشجو عودت داده می شود
3 - اصلاحات نگارشی با قابلیت اصلاح توسط دانشجو محترم، خارج از تعهد انجمن محسوب می شود
4 - تدوین گزارش، پروپوزال، پایان نامه و سمینار مطابق با آیین نامه درخواستی دانشجو مشمول هزینه اضافه می باشد ( انجمن تعهد انجام علمی درخواست دانشجو را بر عهده دارد )
5 - در راستای مدیریت منظم همراه با آرامش و با توجه به حجم بالای پروژه های قرارداد شده و قراردادهای حضوری،  تحویل مراحل مختلف پروپوزال، پایان نامه، پروژه و در کل تعهدات قرارداد شده، بصورت ایمیلی و دورنگاری است. ملاقات حضوری، فقط هنگام اخذ قرارداد و واریز پیش پرداخت مهیا می شود.
6 - پایان نامه کارشناسی ارشد باید حداکثر در مدت زمان 6 ماه انجام شود. ( دانشجو در پیگیری و ارائه پایان نامه به استاد راهنمای محترم باید منظم عمل نماید و کوتاهی زمانی دانشجو به هیچ وجه مورد قبول نمی باشد )

7 - حداکثر (Deadline) تعهد زمانی درخواست انجام اصلاحات
تبصره: تعریف کلمه
الف: اصلاحات - منظور از اصلاحات، رفع ایراداتی است که انجمن موظف بوده از ابتدا در انجام پروژه مطابق با قرارداد انجام دهد.

الف-پایان نامه: اصلاح ایرادات پایان نامه حداکثر 30 روز بعد از آخرین ارسال فایل ها به دانشجو در راستای تعهد اولیه قابل قبول می باشد (دانشجو موظف است بعد از ارسال فایل نهایی، مراحل مطالعه و آماده شدن برای دفاع از پایان نامه را مهیا نمیاد)
الف-پروپوزال: اصلاحات پروپوزال حداکثر 30 روز بعد از آخرین ارسال فایل به دانشجو در راستای تعهد اولیه قابل قبول می باشد (دانشجو موظف است بعد از ارسال فایل نهایی، مراحل مطالعه و آماده شدن برای دفاع از پروپوزال را مهیا نمیاد)
الف-سمینار: اصلاحات سمینار حداکثر 10 روز بعد از آخرین ارسال فایل به دانشجو در راستای تعهد اولیه قابل قبول می باشد (دانشجو موظف است بعد از ارسال فایل نهایی، مراحل مطالعه و آماده شدن برای دفاع از سمینار را مهیا نماید)

8 - درخواست اصلاحیه پروپوزال، حداقل 24 ساعت بعد از ارسال دانشجو رفع می گردد.
9 - درخواست اصلاحیه پایان نامه، حداقل 72 ساعت بعد از ارسال دانشجو رفع می گردد.
10 - در صورت درخواست دانشجو برای ترجمه مقالات، هزینه اضافی دریافت می گردد. مبلغ ترجمه هر 250 کلمه انگلیسی 15000 تومان می باشد.
11 - درخواست عقد قرارداد حضوری (مراجعه شود به شرایط عقد قرارداد حضوری): برای مبالغ بیش از 800 هزار تومان می باشد. در صورت درخواست عقد قرارداد حضوری مبالغ 400 الی 799 هزار تومان، تمامی مبلغ پیشنهادی + 50 هزار تومان مازاد بر قرارداد اصلی دریافت می گردد. بعنوان مثال اگر قرارداد ارسالی توسط انجمن 400 هزار تومان باشد، 450 هزار تومان دریافت می گردد. مراجعه شود به (شرایط عقد قرارداد حضوری)
12 - تعداد رفرنس های استاندارد پروپوزال ارشد 5 الی 8 مورد، پروپوزال دکتری 25 الی 40 مورد، پایان نامه و سمینار ارشد 30 الی 60 مورد می باشد. در صورت درخواست دانشجو برای افزایش رفرنس، تعداد فقط بصورت عددی قابل افزایش می باشد.
13 - تاریخ شروع قرارداد حداکثر 48 ساعت بعد از تاریخ عقد قرارداد می باشد.
14 - آموزش: اولین پیش فاکتور ارسالی بابت انجام پروژه می باشد که در این مرحله تعهد آموزش بصورت زیر است
الف: پروژه های درسی آموزش ندارد و تنها رفع اشکال به مدت محدود ممکن است
ب: پروپوزال رجوع شود به مفاد قرارداد پروپوزال
ج: پایان نامه: مطابق با فرم قرارداد
تبصره آموزش پایان نامه: تشکیل گروه های تلگرامی با پژوهشگر از ابتدای قرارداد، مبحث آموزش را سلب می نماید زیرا در مدت ارتباط دانشجو با مفاهیم باید آشنا شده باشد.

15 - ارتباط با پژوهشگر: نحوه ارتباط با پژوهشگر به تشخیص انجمن مکاریتم یکی از پنج مورد زیر می باشد
الف: مستقیم بصورت حضوری ب: مستقیم بصورت برقراری کنفرانس تلفنی ج: مستقیم بصورت اسکایپ د: مستقیم بصورت ایجاد گروه تلگرامی ی: مستقیم بصورت ارتباط ایمیلی


مفاد قرارداد پروپوزال در انجمن مکاریتم

دانلود نمونه قرارداد تکمیل شده پروپوزال

3/22/2015 سوم فروردین 1394
تعریف پروپوزال: "طرح پیشنهادی"

1 - بعد از تایید موضوع توسط استاد راهنمای محترم و نگارش پروپوزال، نگارش پروپوزال با موضوع متفاوت شامل قرارداد جدید می باشد.
2 - پروپوزال آموزش ندارد. دانشجو موظف است با دقت پروپوزال را مطالعه نماید، و انجمن متعهد است به مدت حداکثر سی دقیقه در راستای تسریع ثبت پروپوزال رفع اشکال کند. (تبصره: مقطع دکتری تا تسلط کامل دانشجو)
3 - بعد از تحویل پروپوزال به دانشجو حداکثر تا سی روز اصلاحات پذیرفته می شود. (تبصره: مقطع دکتری 93 روز)
4 - ادبیات تحقیق پروپوزال استاندارد شامل 5 الی 8 مرجع می باشد. (تبصره: مقطع دکتری 25 الی 40 مرجع)
5 - بیان ایده و نوآوری پروپوزال استاندارد کلی است و جزئیات در فصل سوم پایان نامه لحاظ می شود.
6 - با توجه به تعریف پروپوزال "طرح پیشنهادی"، درخواست هایی خارج از فرمت استاندارد پروپوزال شامل هزینه می باشد.
 4/10/2016 بیست و دوم فروردین 1395
7 - حداکثر مدت زمان تعهد به اصلاحات پروپوزال، 30 روز بعد از ارسال آخرین اصلاح انجام شده توسط انجمن می باشد
8 - نگارش در قالب (فرمت template) ارسالی دانشجو فقط یکبار انجام می شود
9 - بعد از عقد قرارداد و واریز وجه، انجمن کارگروه تشکیل می دهد. کارگروه شامل تعیین مشاور، پژوهشگر، منشی پروژه و تشکیل گروپ می باشد. همچنین در همین راستا مطالعه جهت تعیین موضوع و نگارش پروپوزال آغاز می گردد.
بعد از عقد قرارداد، فسخ قرارداد از طرف دانشجو با توافق طرفین حاصل می گردد. نتیجه نهایی فسخ قرارداد توسط کارشناس پروژه انجمن مکاریتم می باشد.
10 - در صورت درخواست برای عقد قرارداد حضوری، کل مبلغ پیشنهادی+50 هزار تومان دریافت می گردد ( مراجعه شود به شرایط عقد قرارداد حضوری )
11 - انجمن تنها اصلاحات اعلامی پروپوزال استاد راهنمای محترم را مورد پذیرش قرار می دهد. در صورتیکه پروپوزال توسط گروهی از داوران مورد بررسی قرار می گیرد، دانشجو باید قبل از قرارداد اعلام نماید
12 - دانشجو بعد از ارسال موضوع پایان نامه، باید در کمتر از 7 روز تایید یا عدم آن را اطلاع رسانی کند
13 - تعداد رفرنس استاندارد پروپوزال 5 الی 8 مقاله می باشد. انجمن در اکثر مواقع بین 8 الی 15 رفرنس خواهد نوشت. قابل ذکر است در نگارش پروپوزال نیازی نیست تمامی بخش های مقاله یا کتاب مطالعه شود. گاهاً مطالعه چکیده و نتیجه گیری مقاله برای نگارش پروپوزال کفایت می کند.
14 - تغییر مقاله مرجع و نگارش پروپوزال بر اساس مقاله مرجع جدید فقط یکبار قابل انجام می باشد.
15 - انجمن متعهد به انجام پروژه به همراه توضیحات کلی جهت آشنایی دانشجو محترم می باشد. پروپوزال آموزش ندارد و دانشجو با مطالعه دقیق پروپوزال به تسلط خواهد رسید. (انجمن در راهنمایی دانشجو دریغ نخواهد کرد اما مطالعه دانشجو برای کسب نتیجه سریعتر لازم می باشد).
16 - ارتباط با پژوهشگر
پروپوزال: احتیاجی به ارتباط با پژوهشگر محترم نمی باشد. (در صورت تشخیص مکاریتم ارتباط برقرار می گردد)
پایان نامه: عملا از فصل سوم نیاز به ارتباط با پژوهشگر محترم می باشد. نحوه ارتباط بصورت زیر می باشد (با تشخیص انجمن نسبت قابل تغییر می باشد)
دو فصل اول:هر سه هفته به مدت حداکثر 15 دقیقه در روز و ساعت اعلامی
فصل سوم: هر دو هفته به مدت 30 دقیقه در روز و ساعت اعلامی
فصل چهارم: هر هفته به مدت 30 دقیقه در روز و ساعت اعلامی
آخرین هفته منجر به جلسه دفاع از پایان نامه: روزی 30 دقیقه
تبصره: موارد اعلامی فوق برای قرارداد پایان نامه پنج فصل می باشد

17 - نحوه نگارش بخش های مختلف پروپوزال
الف:بیان مسئله
(تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش‌‌هاي تحقيق، منظور تحقيق)
در این بخش یک الی دو صفحه ای، چرایی و اهمیت انجام این تحقیق بیان می شود
ب: سوابق تحقیق (ادبیات تحقیق یا مرور یا کارهای مرتبط یا Related Work)
در این بخش بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهاي علمي موجود دربارة موضوع  تحقيق
استاندارد این بخش برای پایان نامه های مقطع ارشد 5 الی 8 مقاله است و برای رساله دکتری 25 الی 40 مرجع.
این بخش یک سوم فصل دوم پایان نامه است و جزئیاتی مثل جدول مقایسه و بیان دقیق ایرادات هر مرجع نیازی نیست بیان شود
ج: فرضیه ها
در نظر گرفتن فرضیاتی جهت تسهیل در انجام پایان نامه
د: اهداف تحقیق
ط: جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
جزئیات ایده در فصل سوم بیان می شود. داخل پروپوزال در حد سه چهار خط ایده کلی مطرح می شود

18 - انجمن متعهد است حداکثر تا چهار مرتبه، اصلاحات مد نظر استاد راهنما و دانشجوی محترم را انجام دهد

19 - با توجه به بند 7، بعد از مدت زمان 30 روز، انجمن هیچ تعهدی به اصلاح پروپوزال ندارددانلود نمونه قرارداد تکمیل شده سمینار


سوالات متداول عقد قرارداد پایان نامه

شرایط عقد قرارداد حضوری

دانشجو موظف است درخواست ها، تقاضاها، چانه زنی ها و بندهایی که در متن قرارداد می خواهد لحاظ شود قبل از حضور در دفتر انجمن مطرح نماید.
1 - درخواست عقد قرارداد حضوری برای مبالغ بیش از 800 هزار تومان می باشد.
2 - در راستای مدیریت منظم همراه با آرامش تحویل حجم بالای پروژه های قرارداد شده، عقد قراردادهای حضوری با تعیین وقت قبلی می باشد و این مهم از استثنا خارج نمی گردد.
3 - جهت تعیین عقد قرارداد حضوری، فرم قرارداد تکمیل و ارسال نمائید.

4 - هنگام مراجعه جهت عقد قرارداد حضوری، در مفاد قراردادی که مابین دانشجو و انجمن قبل از حضور دانشجو نهایی شده است، هیچگونه تغییری ایجاد نمی شود.
5 - تفاوت عقد قرارداد حضوری و آنلاین دو مورد زیر می باشد
الف - واریز وجه: عقد قرارداد آنلاین از طریق درگاه پرداخت بانک ملت می باشد اما عقد قرارداد حضوری از طریق دستگاه کارت خوان POS یا دستی می باشد. پیشنهاد انجمن از طریق درگاه پرداخت می باشد
ب - امضاء فرم قرارداد: امضاء دو نسخه در عقد قرارداد حضوری توسط مدیریت انجمن دستی صورت می پذیرد اما در حالت آنلاین، امضاء الکترونیکی. با توجه به اینکه انجمن مکاریتم یک سندیکای معتبر می باشد، هر دو حالت یکسان است
ج - سرعت زمانی شروع پروژه: در عقد قرارداد آنلاین بعد از واریز وجه از طریق درگاه پرداخت آنلاین و تکمیل فرم قرارداد، در کمتر از 24 ساعت پروژه شروع می شود. اما در عقد قرارداد حضوری دانشجو می بایست حداقل از 48 ساعت قبل درخواست تعیین وقت نماید.
د - مکتوب شدن مکالمات: ثبت توافقات با ایمیل رسمی تر از مکالمات حضوری می باشد.
6 - در صورت درخواست عقد قرارداد حضوری مبالغ 400 الی 799 هزار تومان، تمامی مبلغ پیشنهادی + 50 هزار تومان دریافت می گردد. بعنوان مثال اگر قرارداد ارسالی توسط انجمن 400 هزار تومان باشد، 450 هزار تومان دریافت می گردد.
7 - در صورت عدم عقد قرارداد حضوری در مرحله اول پروژه X، امکان مراجعت برای عقد قرارداد حضوری دوم برای پروژه X ممکن نمی باشد. در این حالت عقد قرارداد بصورت آنلاین انجام می شود.

عدم برآورده شدن تعهدات انجمن مکاریتم
( به ندرت پیش می آید در انجام یک پروژه توسط مکاریتم کوتاهی صورت پذیرد )

تعهدات تا تاریخ  3/21/2015 سوم فروردین 1394

1 - برگشت کل هزینه واریزی + 5% کل هزینه بعنوان غرامت

 با درخواست دانشجو مورد دوم با مورد یک قابل جایگزین می باشد

 2 - انجام کامل و سریع پروژه توسط تیم پژوهشی انجمن مکاریتم با کاهش 5% هزینه اولیه . به هر حال مکاریتم پاسخگوی تمام اتفاقات قابل پیش بینی می باشد

انجمن مکاریتم برترین موسسه می باشد؟
الف: در لینک زیر کلیپ فعالیت های انجمن مکاریتم قابل مشاهده می باشد
ب: در لینک زیر ربات های ساخته شده توسط انجمن مکاریتم قابل مشاهده می باشد

لینک ربات های ساخته شده توسط انجمن مکاریتم

ج: در زیر لینکدین انجمن مکاریتم قابل مشاهده می باشد

لینکدین انجمن مکاریتم

د: در لینک زیر رزومه 52 صفحه ای انجمن مکاریتم مطالعه نمائید

رزومه انجمن مکاریتم

ط: برگزاری اولین و بزرگترین کارگاه جامع مقاله نویسی در ایران

لینک اطلاعات کارگاه جامع مقاله نویسی

مطالعه مطالب تهیه شده توسط انجمن مکاریتم

نحوه ارتقاء رزومه علمیشماره تماس موسسه مشاوره انجام پایان نامه انجمن مکاریتم
  02128421197
شماره تلگرام موسسه مشاوره انجام پایان نامه انجمن مکاریتم
 ( مخصوص تلگرام ) 09198212843

ایام و ساعات پاسخگویی تلفن

شنبه تا چهارشنبه 09:00 الی 18:00
پنج شنبه 09:00 الی 12:00
جمعه و تعطیلات رسمی پاسخگو نمی باشیم

نظرات کاربران
نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 

فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram