گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ مدل نرم افزاری microfit eview stata spss excel
  • کارشناس مهندسی
  • 2833 بازدید
  • 0 نظر
  • دپارتمان انسانی

معرفی نرم افزار ایویوز eviews


برای تجزیه تحلیل امار و ارقام و مدلهای اقتصادی، نیاز به نرم افزار هایی هست که یکی از کاربردی ترین این نرم افزارها در رشته اقتصاد و مدیریت مالی ایویوز هست، ایویوز برای تخمین بیشتر مدلهای اماری و اقتصادی کاربرد دارد.این نرم افزار بسیاری از مدلهای اقتصادی را تحت پوشش قرار میدهد از جمله پانل دیتا، ARDL، OLS، FOMOLS , و... یکی از مدلهای اماری که با نرم افزار ایویوز تخمین زده میشود مدل var هست که این مدل یک مدل اماری است نه اقتصادیست به اصطلاح مدلهای خودرگرسیون برداری محسوب میشوند که مبتنی بر رویکرد که طبق آن برخی متغیرها را درون زا و برخی را برون زا فرض میکنند. و به اصلاح ساده تر رابطه علت و معلولی بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی میکنند. نکته ای که وجود دارد برای استفاده از این مدل درجه مانایی متغیرهای مورد بررسی باید همگن باشد یعنی یا درجه صفر یا همگی از درجه یک باشند.

معرفی نرم افزار microfit


نرم افزار مایکروفیت که توسط اقای پسران دانشمند ایرانی برای تخمین مدلهای ARDL و VAR و ...
طراحی شده که در اصل برای مدل های ARDL طراحی شده و منوی ساده تری نسبت به نرم افزار ایویوز دارد .ولی مدلهای کمتری را تحت پوشش قرار میدهد.  مدل روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده یا همان ARDL نیز نامیده میشود، مزیتی که این مدل دارد نسبت به مدلهای دیگر، میتوان از متغیرهایی استفاده کرد که از درجه مانایی متفاوتی برخوردار هستند.

معرفی نرم افزار stata


نرم افزار استاتا، نرم افزار اماری است که بسیاری از رشته های اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی و... میتوانند از این نرم افزار بهره مند شوند. مزیتی که این نرم افزار دارد نسبت به نرم افزارهای دیگر مدلهای زیادی را تحت پوشش قرار میدهد.  از جمله کلیه ازمونهای ریشه واحد در اقتصادو مدلهای ARDL , VAR ,و....

معرفی نرم افزار گوئس

نرم افزار گوئس یک نرم افزار اقتصادی است که بیشتر برای ازمون های ریشه واحداز جمله لی استراتزیچ استفاده میکنند.

1005 number

SPSS


  SPSS با استفاده از روش هاي آماري براي تجزيه و تحليل و مدیریت اطلاعات می پردازد و دركنار اين هدف مهم، انواع نمودارها را به عنوان ابزاري براي انتقال آسان و سريع اطلاعات رسم می کند. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار دادوستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه‌برداری، پژوهشگران دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و غیره به کار می‌رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند.

 

انواع تحلیل آماری


تحلیل داده‌ها با استفاده از SPSS
برای تجزیه  تحلیل داده ها توسط  SPSS سه مرحله اساسی  انجام داده می شود:
1-وارد کردن  وذخیره  داده های بدست امده از نمونه.
2- انتخاب تحلیل مورد نیاز باتوجه به هدف جع آوری اطلاعات .
3- بررسی وانالیز خروجی داده ها با استفاده از روشهای آماری.


آمار را می‌توان به دو دسته عملیات تقسیم کرد:


 آمار توصیفی: 
روشی برای توصیف و چگونگی مقادیر بزرگی از داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخص هاي اندازه گيري تمركز(نظير ميانگين و ميانه ) و شاخص هاي اندازه گيري پراكنش (نظير دامنه, انحراف معيار و واريانس) برخی از این توصیف‌ها در مکالمه‌های روزمره به کار می‌روند، مثلاً اگر شما از متوسط درآمد سخن می‌گویید در حال استفاده از آمار توصیفی هستید.


مثال: ميانگين ،ميانه و انحراف معيار سن را در افراد مذكر و مونث بدست آوريد.
آموزش تحلیل آماری با spss
انجام پایان نامه با spss با کمترین قیمت

نمودار فراواني 


1) هيستوگرام            2) دايره اي      3) ستونی
نمودار هيستوگرام : در نمودار ، توزيع فراواني داده ها با استفاده از محورهاي مختصات نشان داده مي شود که فاصله طبقات را بر روي محور افقي و فراواني ها را بر روي محور عمودي مشخص مي كنيم.
 نمودر دایره ای:  اين نوع نمودار معمولاً براي نشان دادن رابطه اجزاء با كل داده ها به كار مي رود.
مثال: نمره هوش 50 دانش آموز بصورت زیر است . نمودار هيستوگرام  ودایره ای رسم شده اند.
نمودار هیستوگرام در spss

 - - - - - - - - - - - - - - - - -
آموزش مدل زدن داده های پنل با استفاده از نرم افزارهای Eviews و Stata
 
لینک دانلود فایل آموزشی

1004 number
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
تخصص نرم افزاری: ایویوز، مایکروفیت و استاتا و گوئس و اکسل


تخصص مدل: 

ARDL , VAR، var، ardl, logit&probit, panel data, arch&garch, ols&gls, tsls&3sls, ARIMAگرایشات تخصصی اقتصاد انرژی

حوزه انرژی ( مصرف انرژِی، حمل ونقل، و صادرات واردات گاز ونقت، برق، و....
حوزه اقتصاد سلامت و رشد اقتصادی
تورم و نقدینگی
توسعه مالی
اقتصاد محیط زیست ( مصرف انرژِ پاک و انتشاردی اکسید کربن وسایر گازهای گلخانه ای)

موضوعات کاربردی:

بررسی رشد اقتصادی و مصرف انرژی تجدید پذیر در ایران
بررسی رابطه سرمایه گذاری خارجی، انرژی پاک، و انتشاردی اکسید کربن در تقاضای انرژی
بررسی رابطه فاکتورهای اقتصاد سلامت ورشد اقتصادی
بررسی رابطه تورم ونقدینگی
بررسی تاثیر توسعه مالی بر مصرف انرژی با تاکید بر شهرنشینی و صنعتی شدن 
بررسی اندازه گیری و تخمین عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی (گازوئیل و بنزین)
تحلیل­ های پوششی و چندمتغیره (SPSS، LISREL و...)
شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، منطق فازی (Fuzzy Logic)
تصمیم­ گیری چندمعیاره (MCDM)، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

شماره 1003
نظرات کاربران
نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 

فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram