گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ موضوعات و عناوین پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
 • خبررسان
 • 49669 بازدید
 • 362 نظر
 • دپارتمان انسانی

انجام پایان نامه وانجام پایان نامه کارشناسی ارشدوانتخاب موضوع پایان نامه و ترجمه و مقاله و ثبت اختراع

در این صفحه انجمن مکاریتم موضوعات جدید و مناسب برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت تمامی گرایش ها (مالی، دولتی، صنعتی، اجرایی، بازرگانی، فناوری اطلاعات و غیرو ) جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران قرار داده است. قابل ذکر است هر دو هفته بر تعداد موضوعات افزوده می شود.

جهت دریافت مقالات مربوط به هر موضوع بر روی لینک ثبت درخواستکلیک نمائید و در کادر نوع درخواست، "پایان نامه" انتخاب گردد و در کادر نام درس قید نمائید "موضوعات جدید مدیریت" و در کادر توضیحات تکمیلی موضوع مد نظر را بنویسید که بصورت رایگان مقاله ایمیل گردد.

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

تحلیل آماری با نرم افزارهای تخصصی

 1. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی  در جامعه x
 2. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر در فرار مالیاتی در شرکت / شرکت های x
 3. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر تورم بر عملکرد مالی شرکت نفت / شرکت زیر مجموعه نفت
 4. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
 5. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و خود کارامدی مدیران سازمان ...
 6. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و خود کارامدی مدیران سازمان...
 7. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری توزیعی مدیران و ارتباط آن با عملکرد کارکنان سازمان ....
 8. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، گرایش بازار و عملکرد بازاریابی در صنعت هتلداری
 9. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شناسایی، اولویت بندی، و بررسی مولفه های های زنجیره تامین چابک، تحلیل رابطه آن با عملکردهای اصلی زنجیره تامین و مزیت رقابتی سازمان، و  ارزیابی چابکی سازمان با رویکرد SEM  و Fuzzy AHP
 10. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی کارایی شرکت های (خصوصی، دولتی) بیمه کشور (استان یا شهرستان.....) در سال 1391 با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها
 11. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت طراحی مدل تجزیه و تحلیل اعتباري مشتريان بانک پاسارگاد به وسیله سیستم استدلالی فازی عصبی سازگار
 12. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی نقش استقرار سیستم یکپارچه مدیریت بر کارایی ............ با رویکرد DEA  یا DEA/AHP
 13. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی کارایی شرکت های (خصوصی، دولتی) بیمه کشور (استان یا شهرستان.....) در سال 1391 با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها
 14. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت طراحی مدل تجزیه و تحلیل اعتباري مشتريان بانک پاسارگاد به وسیله سیستم استدلالی فازی عصبی سازگار
 15. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری توزیع شده و عملکرد سازمانی در جامعه ایکس
 16. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه کمال گرایی مدیران  با فرسودگی شغلی آن
 17. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسي تاثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان در سازمان ایکس
 18. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسي موانع و مشكلات نظريه پردازي در قلمرو رشته سازمان ومديريت
 19. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه سرمایه سیاسی و  تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد آن
 20. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی
 21. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروند سازمانی در جتمعه ایکس
 22. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی
 23. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌ ایکس
 24. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مدل سازی رضایت مشتری بانک از طریق  وساطت نگرش نسبت به انسان و بانکداری خودکار
 25. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی ربطه بین بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری: یک گام به سوی  تعالی خدمات مشتری
 26. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی در بانک
 27. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری توزیع شده و عملکرد سازمان در سازمان آموزش و پرورش
 28. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت نقش سبک رهبري توزيعي مديران بر عملکرد شغلي معلمان مدارس متوسطه
 29. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین معنویت کاری و فرهنگ سازمانی در سازمان آموزش و پرورش
 30. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انجام وظایف مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی
 31. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و خود کارامدی مدیران آموزش و پرورش
 32. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان
 33. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین کمال گرایی و فرسودگی شغلی در سازمان آموزش و پروش
 34. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر کاربرد یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران
 35. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی چالش های اجرای مدیریت استراتژیک در سازمان
 36. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی ملاک های انتخاب و استخدام مدیران در ایران: نقدی بر رویه ها و رویکردهای موجود
 37. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آسیب شناسی ساختارهای سازمانی در ادارات دولتی
 38. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
 39. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی میزان حاکمیت اصول و مولفه های رهبری خدمت گذار و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
 40. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت چالش های پیاده سازی رهبری توزیع شده در سازمان 
 41. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد موانع به کارگیری رویکرد توسعه سازمانی
 42. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی تولیدات علمی مدیریت: فرامطالعه ای بر تحقیقات انجام شده در این حوزه
 43. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر کارآمدی رهبری تحول آفرین در سازمان
 44. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه میزان خودکارآمدی مدیران با عملکرد سازمانی.
 45. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
 46. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی کاربرد و استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
 47. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير سرمايه اجتماعي بر چرخه مديريت دانش
 48. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي نقش فناوري اطلاعات وارتباطات ( ICT) در بهبودمديريت فرهنگي
 49. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد شناسايي و اولويت بندي عوامل موثربر بهره وري كاركنان
 50. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری
 51. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری
 52. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری
 53. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
 54. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی سبز ( که یک موضوع جدید و نو می باشد)
 55. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی سیتسم برنامه ریزی منابع انسانی (erp) و امکان سنجی پیاده سازی آن
 56. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین رویکردهای راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر وهنجاری)
 57. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین کمال گرایی و فرسودگی شغلی
 58. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و  رفتار شهروند سازمانی
 59. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین رویکردهای راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی
 60. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير سبک رهبري سازمان بر پاسخگویی سازماني 
 61. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان ...
 62. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد  الگوي برنامه ريزي راهبردي سرمايه هاي انساني در سازمان ...
 63. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی استراتژ ی های ارتباطات منابع انساني و عملكرد سازمان
 64. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در سازمان ...
 65. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی الگوهای شایستگی سازمان
 66. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین استراتژی جانشين پروري در سازمان
 67. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی رابطه استراتژی سازمان و ارزش های سازمانی
 68. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني سازمان
 69. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان ...
 70. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان 
 71. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
 72. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی
 73. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی
 74. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی
 75. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
 76. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی 
 77. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی
 78. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان
 79. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان
 80. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده کارکنان
 81. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني
 82. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني
 83. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رهبري تحول آفرين، شهروندی سازمانی 
 84. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی
 85. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی
 86. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی رفتار شهروندی سازمانی (تعلق سازمان و ویژگی های فردی)
 87. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت تدوین شاخص های سازمانی و فردی رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهینه سازی آن
 88. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بين هوش معنوي و سبك رهبري مديران در موسسه/ اداره ایکس
 89. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین رهبری خدمتگذار و عملکرد سازمانی ( تشکیلاتی) موسسه/ اداره ایکس
 90. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير اعتماد سازماني بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني ( مطالعه موردی موسسه ایکس)
 91. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر تصویر ذهنی و شهرت در کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری مشتری
 92. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر به کارگیری (PRM(partner relationship management  بر عملکرد  کسب و کارهای کار آفرین غذایی
 93. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی عوامل چابک سازی ادارات آموزش و پرورش استان ...
 94. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان ، بر اساس مدل SWIPE مطالعه موردی  ....
 95. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات در توسعه بازار بانکها
 96. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین کارشیفتگی و رضایت شغلی در بین کارکنان شهرداری های...
 97. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ... برای پذیرش واستقرار سیستم های ERP,ERPIIنظرات کاربران
 1. پنج شنبه 25 تیر 1394 پاسخ

  پیغام شما...من فصلهای پایان نامه با موضوع مدیریت بازاریابی صنعتی - اولویت بندی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت بازاریابان صنعتی پروپوزال و فصلهای 1 و 2و 3 را تمام کارکردم و طبق نظر استاد با روش مصاحبه از 25 نفر هم مصاحبه کردم اما در فصل 4 که شامل تجزیه و تحلیل یافته ها به روش تحلیل محتوای باید انجام دهم مانده ام و میخواستم نفر زبده ای این کار را برایم انجام دهد.

 2. شنبه 17 مرداد 1394 پاسخ

  با سلام با انجمن تماس برقرار نمائید 0212842119 با احترام

 3. چهارشنبه 29 مهر 1394 پاسخ

  با سلام و احترام خواهشمند است با توجه اينكه اينجانب دانشجوي ارشد مديريت دولتي گرايش منابع انساني هستم و در فضاي پزشكي كار ميكنم موضوعي جهت عنوان پايان نامه اگر پيشنهاد بدين ممنون ميشم

 4. پنج شنبه 30 مهر 1394 پاسخ

  پاسخ ارسال شد

 5. شنبه 2 آبان 1394 پاسخ

  پیغام شما...با سلام من در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژي درس ميخونم و كارمند بانك هستم اگه امكان داره موضوعي جهت پايان نامه به من پيشنهاد بدب كه مطالعه موردي نباشه و خلاقيت داشته باشه خيلي ممنون

 6. سه شنبه 5 آبان 1394 پاسخ

  با سلام دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکلها و روشها هستم ولی محل کارم اتاق بازرگانی هست. ممنون میشم موضوعی برای پایان نامه ام پیشنهاد بدید .

 7. سه شنبه 5 آبان 1394 پاسخ

  با سلام: بنده دانشجوی ارشد مدیریت دولتی رشته تحول سازمانی هستم. در حال مطالعه برای دکترا هستم. و تنها 4 ماه وقت دارم تا بتونم پایان نامه خودم ارائه بدوم. لطفا موضوعی رو بهم پیشنهاد بدید که آسان و زود قابل جمع شدن باشه و اینکه پرسشنامه پایا و معتبری هم داشته باشه. از لطف تون بینهایت سپاسگذارم.

 8. سه شنبه 5 آبان 1394 پاسخ

  با سلام: بنده دانشجوی ارشد مدیریت دولتی رشته تحول سازمانی هستم. در حال مطالعه برای دکترا هستم. و تنها 4 ماه وقت دارم تا بتونم پایان نامه خودم ارائه بدوم. لطفا موضوعی رو بهم پیشنهاد بدید که آسان و زود قابل جمع شدن باشه و اینکه پرسشنامه پایا و معتبری هم داشته باشه. از لطف تون بینهایت سپاسگذارم.

 9. سه شنبه 5 آبان 1394 پاسخ

  با سلام و احترام خواهشمندم در صورت لزوم موضوعی جهت پایانامه برای رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید پیشنهاد دهید. با تشکر

 10. یک شنبه 10 آبان 1394 پاسخ

  پیغام شما...باسلام دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها می باشم ودریکی ازسازمان های شهرداری مشغول بکار می باشم لطفا موضوعی جهت عنوان پایان نامه برایم پیشنهاد نمائید.باتشکر

 11. یک شنبه 10 آبان 1394 پاسخ

  با سلام لطفا از سامانه ثبت درخواست نمائید

 12. یک شنبه 10 آبان 1394 پاسخ

  با سلام از سامانه ثبت درخواست نمائید

 13. یک شنبه 10 آبان 1394 پاسخ

  با سلام از سامانه ثبت درخواست نمائید تا ارسال گردد

 14. یک شنبه 10 آبان 1394 پاسخ

  با سلام از سامانه ثبت درخواست آنلاین اقدام نمائید

 15. یک شنبه 10 آبان 1394 پاسخ

  با سلام از سامانه ثبت درخواست نمائید

 16. سه شنبه 12 آبان 1394 پاسخ

  پیغام شما.باسلام بنده دانشجوي ارشدمديريت اموزشي هستم مايل هستم عنوان بايان نامه ام درحوزه اقتصاداموزش وبرورش باشدلطفاعنوان مناسبي به بنده بيشنهاددهيد متشكرم..

 17. چهارشنبه 13 آبان 1394 پاسخ

  پیغام شما...علي هستم دانشجوي ترم اخرمديريت اجرايي گرايش بازاريابي وصادرات شاغل درذوب اهن اصفهان لطفا موضوع پايان نامه ارايه دهيد(50 سال سن)

 18. با سلام ثبت درخواست آنلاین نمائید

 19. با سلام ثبت درخواست آنلاین نمائید

 20. جمعه 15 آبان 1394 پاسخ

  پیغام شما...با سلام من دانشجوی ارشد مدیریت دولتی هستم و شاغل در ادراره زاه و شهرسازی.میخواستم موضوع پایان نامه که به درد اداره بخوره و در رابطه با کارم بتشه پیشنهاد بدین.موضوع جدید باشه.من در قسمت امور اداری مشغولم

 21. با سلام ارسال گردید

 22. شنبه 16 آبان 1394 پاسخ

  موضوع پایان نامه درمورد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی پیشنهاد بدین محیط کاری من بانک است

 23. ارسال شد

 24. یک شنبه 17 آبان 1394 پاسخ

  باسلام دانشجوی رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک هستم خواهشمندم موضوع پایان نامه ای برایم پیشنهاد دهید .

 25. یک شنبه 17 آبان 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام. ترم سوم ارشد مدیریت آموزشی هستم.لطفا راهنمایی کنید تا عنوانی برای پایان نامه ام انتخاب کنم که فناوری اطلاعات هم در آن وجود داشته باشد.با تشکر

 26. دوشنبه 18 آبان 1394 پاسخ

  بنده عنوان پایان نامه در خصوص رشته مدیریت دولتی گرایش mis می خواستم لطفاً راهنمایی بفرمایید.پیغام شما...

 27. دوشنبه 18 آبان 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام دانشجوی رشته اموزش و به سازی منابع انسانی هستم لطفا یک موضوع تازه در مورد رشته ام و کارم (دبیر) برایم ارسال کنید

 28. چهارشنبه 20 آبان 1394 پاسخ

  باسلام واحترام بنده دانشجوی ارشدمدیریت منابع انسانی هستم.لظفا به من موضوع پایان نامه سه متغیره معرفی بفرمایید.سپاسگزارم

 29. چهارشنبه 20 آبان 1394 پاسخ

  باسلام واحترام بنده دانشجوی ارشدمدیریت منابع انسانی هستم.لظفا به من موضوع پایان نامه سه متغیره معرفی بفرمایید.سپاسگزارم

 30. ارسال شد

 31. ارسال شد

 32. از "ثبت درخواست آنلاین" اقدام کنید

 33. ارسال شد

 34. ارسال شد

 35. یک شنبه 1 آذر 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام، من کارشناس ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی هستم ، میخواستم ی عنوان خوب برام معرفی کنید

 36. یک شنبه 1 آذر 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام، من کارشناس ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی هستم ، میخواستم ی عنوان خوب برام معرفی کنید

 37. یک شنبه 1 آذر 1394 پاسخ

  سلام و خسته نباشد.. من کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی هستم لطفا چند تا موضوع پایان نامه مربوط به رشتم در سازمان شهرداری بهم پیشنهاد بدید/ با تشکر از شما

 38. یک شنبه 1 آذر 1394 پاسخ

  سلام و خسته نباشد.. من کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی هستم لطفا چند تا موضوع پایان نامه مربوط به رشتم در سازمان شهرداری بهم پیشنهاد بدید/ با تشکر از شما

 39. دوشنبه 2 آذر 1394 پاسخ

  سلام و خسته نباشد.. من کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی هستم لطفا چند تا موضوع پایان نامه مربوط به رشتم در سازمان شهرداری بهم پیشنهاد بدید/ با تشکر از شما

 40. دوشنبه 2 آذر 1394 پاسخ

  پیغام شما...با سلام دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تحول هستم در کشت وصنعت کارون( صنعت تولید شکر ) کار میکنم یک موضوع مرتبط به رشته وکارم می خواهم باتشکر

 41. دوشنبه 2 آذر 1394 پاسخ

  پیغام شما...با سلام دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تحول هستم در کشت وصنعت کارون( صنعت تولید شکر ) کار میکنم یک موضوع مرتبط به رشته وکارم می خواهم باتشکر

 42. دوشنبه 2 آذر 1394 پاسخ

  پیغام شما...با سلام دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تحول هستم در کشت وصنعت کارون( صنعت تولید شکر ) کار میکنم یک موضوع مرتبط به رشته وکارم می خواهم باتشکر

 43. با سلام ارسال شد

 44. با سلام ارسال شد

 45. با سلام ارسال شد

 46. دوشنبه 2 آذر 1394 پاسخ

  با سلام و خسته نباشيد دانشجوي ترم 3 مديريت فناوري اطلاعات هستم و در يك شركت دولتي مشغول بكار هستم. ممنون ميشم 1 موضوع پايانامه درخصوص رشته ام پيشنهاد بدهيد. با سپاس

 47. پنج شنبه 5 آذر 1394 پاسخ

  ارسال شد

 48. پنج شنبه 5 آذر 1394 پاسخ

  پیغام شما...باسلام دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی هستم ی عنوان خوب و جدیدبرای مقاله نویسی میخاستم.

 49. جمعه 6 آذر 1394 پاسخ

  باسلام من.دانشجوی ترم 3 ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی هستم.کارمند بانک می باشم. لطفا در انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی بفرمایید.

 50. جمعه 6 آذر 1394 پاسخ

  باسلام من.دانشجوی ترم 3 ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی هستم.کارمند بانک می باشم. لطفا در انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی بفرمایید.

 51. جمعه 6 آذر 1394 پاسخ

  باسلام من.دانشجوی ترم 3 ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی هستم.کارمند بانک می باشم. لطفا در انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی بفرمایید.

 52. شنبه 7 آذر 1394 پاسخ

  من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی هستم و دنبال موضوع پایان نامه هستم لظفا موضوعات مناسب و جدید را معرفی کنید با تشکر.

 53. یک شنبه 8 آذر 1394 پاسخ

  موضوعات:بازاریابی ومدیریت ارتباط بامشتری کسب وفاداری مشتری بااستفاده از مدیریت دانش مشتری لطفا پرسشنامه مربوطه ب این پایان نامه هرا هم ارسال نمایید باتشکر وقدردانی

 54. ارسال شد

 55. ارسال شد

 56. ارسال شد

 57. ارسال شد

 58. سه شنبه 10 آذر 1394 پاسخ

  با سلام موضوع پایان نامه رشته مدیریت اجرایی که کیفی باشد و ارتباط با علوم پزشکی داشته باشد و مقاله در خصوص آن زیاد باشد راهنمایی بفرمایید

 59. جمعه 13 آذر 1394 پاسخ

  سلام من دانشحوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش داخلی هستم و در سازمان امور مالیاتی مشغول می باشم .لطفا چند موضوع در زمینه کاریم ارسال فرمایید . باتشکر

 60. یک شنبه 15 آذر 1394 پاسخ

  درخواست موضوع پایان نامه و سمینار ارشد مدیریت مالی پیغام شما...اسلام دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی تر مسه هستم ی عنوان خوب و جدیدبرای درسمینار و پایان نامه می خواستم .و در حوزه خزانه شاغل هستم آگر مرتبط کاری باشه ممنون میشم

 61. یک شنبه 15 آذر 1394 پاسخ

  پیغام شما...اسلام دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی تر مسه هستم ی عنوان خوب و جدیدبرای درسمینار و پایان نامه می خواستم .و در حوزه خزانه شاغل هستم آگر مرتبط کاری باشه ممنون میشم درخواست موضوع پایان نامه و سمینار ارشد مدیریت مالی

 62. دوشنبه 16 آذر 1394 پاسخ

  سلام و خسته نباشید لطفاً چند موضوع در حوزه انتخابی تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی، جهت نگارش و ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی و چاپ در مجلات ISI پیشنهاد دهید. با سپاس

 63. دوشنبه 16 آذر 1394 پاسخ

  با سلام. دانشجوی ترم آخر برنامه ریزی فرهنگی هستم.می خواستم لطف کنید یه موضوع پایان نامه برایم پیشنهاد بفرمائید. سپاس

 64. دوشنبه 16 آذر 1394 پاسخ

  سلام من دانشجو مدیریت اجرایی استراتژیک هستم موضوع برای پایان نامه در ارتباط با مسایل روانشناسی میخوام.متاسفانه خیلی زمان از دست دادم و نیاز به راهنمایی دارم. با تشکر

 65. سه شنبه 17 آذر 1394 پاسخ

  ایمیل ارسال شد

 66. سه شنبه 17 آذر 1394 پاسخ

  ایمیل ارسال شد

 67. سه شنبه 17 آذر 1394 پاسخ

  ایمیل ارسال شد

 68. سه شنبه 17 آذر 1394 پاسخ

  ارسال شد

 69. سه شنبه 17 آذر 1394 پاسخ

  ایمیل ارسال شد

 70. سه شنبه 17 آذر 1394 پاسخ

  ایمیل ارسال شد

 71. سه شنبه 17 آذر 1394 پاسخ

  ارسال شد

 72. سه شنبه 17 آذر 1394 پاسخ

  ارسال شد

 73. سه شنبه 17 آذر 1394 پاسخ

  ایمیل ارسال شد

 74. شنبه 21 آذر 1394 پاسخ

  سلام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک هستم خواهشمندم موضوع پایان نامه ای برایم پیشنهاد دهید

 75. یک شنبه 22 آذر 1394 پاسخ

  سلام خسته نباشید دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها هستم ترم اول میشه لطف کنید موضوعی برای پروپوزالم بفرستید البته چند موضوع268

 76. دوشنبه 23 آذر 1394 پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید یه موضوع در رابطه با مدیریت صنعتی گرایش تولید میخواستم

 77. سه شنبه 24 آذر 1394 پاسخ

  ایمیل شد

 78. سه شنبه 24 آذر 1394 پاسخ

  ایمیل شد

 79. سه شنبه 24 آذر 1394 پاسخ

  ایمیل شد

 80. چهارشنبه 25 آذر 1394 پاسخ

  سلام سه تا موضوع مختلف درمورد مدیریت باززگانی گرایش مالی می خواستم. ممنون

 81. جمعه 27 آذر 1394 پاسخ

  پیغام شما...عرض سلام و آرزوی موفقیت روز افزون،دانشجوی مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم چند موضوع برای پایان نامه میخوام که بتونم تاییدیه ایران داک رو بگیرم.ممنون میشم اگر کمکم کنید

 82. جمعه 27 آذر 1394 پاسخ

  پیغام شما... دانشجوی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول هستم لطفا چند موضوع برای پایان نامه ودر ارتباط باشغلم که کارمند بانک می باشم به من پیشنهاد کنید. با سپاس

 83. شنبه 28 آذر 1394 پاسخ

  سلام و خدا قوت من دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی هستم لطفا اگر امکان پذیر هست یک موضوع خوب برای پایان نامه ام بدهید . من معلم مقطع ابتدایی هستم

 84. سه شنبه 1 دی 1394 پاسخ

  با سلام چند موضوع جدید سه متغیره در رابطه با مدیریت استرس و کیفیت کار لازم دارم لطفا راهنمایی فرمایید . با تشکر

 85. چهارشنبه 2 دی 1394 پاسخ

  پیغام شما...پايان نامه موضوع بررسى تاثير مديريت استراتژيك منابع انسانى بر فرهنگ سازمانى

 86. جمعه 4 دی 1394 پاسخ

  پیغام شما...بهاره هستم دانشجوی ترم آخر ارشد رشته مدیریت آموزشی یه عنوان ساده وخوب میخوام برای پایان نامه تا روز یکشنبه

 87. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 88. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 89. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 90. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 91. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 92. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 93. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 94. دوشنبه 7 دی 1394 پاسخ

  پیغام شما...با سلام من دانشجوی رشته mba با گرایش مدیریت بازاریابی هستم..ندتی هسا که دنبالرموضوع پایان نامه میگردم ..ترجیحا با موضدعیت استراتژیک و یا مدیریت بازاریابی باشه..ممنون میشم کمکم کنید

 95. سه شنبه 8 دی 1394 پاسخ

  با سلام و احترام دانشجوی ترم 3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی هستم . لطفا چند موضوع مرتبط با این رشته و آموزش و پرورش پیشنهاد دهید . با تشکر

 96. پنج شنبه 10 دی 1394 پاسخ

  با سلام رشته مدریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی هستم چند موضع پایان نامه میخواستمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بدجور گیر کردمپیغام شما...

 97. دوشنبه 14 دی 1394 پاسخ

  در رابطه با مدیریت دانش ومدیریت ریسک در سازمانهای پروژه محور موضوع میخواستم

 98. چهارشنبه 30 دی 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام وقت به خیر من دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی هستم .لطفا چند موضوع جدید برای پایان نامه ام اگر امکانش هست ارسال کنید.دبیر دبیرستان هستم.با سپاس

 99. چهارشنبه 30 دی 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام وقت به خیر من دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی هستم .لطفا چند موضوع جدید برای پایان نامه ام اگر امکانش هست ارسال کنید.دبیر دبیرستان هستم.با سپاس

 100. شنبه 3 بهمن 1394 پاسخ

  سلام خدمت شما. من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی هستم. مایلم تا جهت موضوع پایان نامه از راهنمایی شما استفاده کنم. البته ذکر این نکته ضروری است که من برنامه نویس کامپیوتر هستم و برای مقطع دکترا هم قصد دارم مدیریت فناوری اطلاعات بخوانم. لذا می خواستم موضوع پایان نامه ارشدم مرتبط با این موارد باشد. متشکرم

 101. دوشنبه 5 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 102. دوشنبه 5 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 103. دوشنبه 5 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 104. دوشنبه 5 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 105. دوشنبه 5 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 106. دوشنبه 5 بهمن 1394 پاسخ

  دانشجوی..رشته منایع انسانی هستم می خواستم در این خصوص به من چند پیشنهاد برای پایان نامه بدهید ممنونم

 107. دوشنبه 5 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام. لطفا موضوع پایان نامه برای ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی ارسال کنید. ممنون

 108. دوشنبه 5 بهمن 1394 پاسخ

  عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان ... فایل word پروپزال

 109. سه شنبه 6 بهمن 1394 پاسخ

  باسلام و خسته نباشید.من دانشجوی ترم2ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مالی هستم باتوجه به این رفع تحریمها در کشورمان یک موضوع بایان نامه به من بیشنهاد کنید.با تشکر

 110. سه شنبه 6 بهمن 1394 پاسخ

  باسلام و خسته نباشید.من دانشجوی ترم2ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مالی هستم باتوجه به این رفع تحریمها در کشورمان یک موضوع بایان نامه به من بیشنهاد کنید.با تشکر

 111. سه شنبه 6 بهمن 1394 پاسخ

  باسلام و خسته نباشید.من دانشجوی ترم2ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مالی هستم باتوجه به این رفع تحریمها در کشورمان یک موضوع بایان نامه به من بیشنهاد کنید.با تشکر

 112. جمعه 9 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام دانشجوی ترم آخر آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم لطفا ی عنوان پایان نامه ترجیحا آموزشی به من بدهید .سپاسگزارم

 113. دوشنبه 12 بهمن 1394 پاسخ

  سلام من دانشجوی ارشد ترم آخر مدیریت دولتی هستم و شاغل در بخش خودرو سازی خواهش میکنم یک موضوع در ارتباط با شغلم برای پایان نامه به من معرفی کنید. ممنون

 114. سه شنبه 13 بهمن 1394 پاسخ

  با سلام. بنده دانشجوی ترم آخر مدیریت اجرایی هستم و به دنبال موضوع خوب و ساده برای انجام پایان نامه در زمینه رفتاری یا بازاریابی میگردم. لطفآ راهنمایی بفرمایید با تشکر

 115. چهارشنبه 14 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما..سلام دانشجوی ترم آخرمدیریت آموزشی هستم موضوع برای پایان نامه میخوام.سه متغیره..معاون مقطع ابتدایی هستم.متشکرم

 116. پنج شنبه 15 بهمن 1394 پاسخ

  سلام،دانشجوی ارشد ندیریت اجرایی هستم چند تا موضوع جدید در رابطه با رشتم میخواستم که جدید و کمتر کارشده باشه.در صورت امکان چند تا موضوع به ایمیل من هم ارسال کنید

 117. جمعه 16 بهمن 1394 پاسخ

  3موضوع تازه برای پایاننامه ارشدمدیریت گرایش انسانی میخواستم. لطفافوری

 118. جمعه 16 بهمن 1394 پاسخ

  3موضوع تازه برای پایاننامه ارشدمدیریت گرایش انسانی میخواستم. لطفافوری

 119. شنبه 17 بهمن 1394 پاسخ

  با سلام، عنوان پایان نامه با موضوع مالی و تولید (به صورت مشترک) میخواستم.

 120. شنبه 17 بهمن 1394 پاسخ

  دانشجوی ترم آخر ارشد رشته مدیریت آموزشی هستم لطفا دو عنوان ساده وخوب برای پایان نامه بفرستید.

 121. شنبه 17 بهمن 1394 پاسخ

  دانشجوی ترم آخر ارشد رشته مدیریت آموزشی هستم لطفا دو عنوان ساده وخوب برای پایان نامه بفرستید.

 122. چهارشنبه 21 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام دانشجوی ترم اخر مدیریت اموزشی هستم ممنون میشم اگه یک موضوع جدید و سه متغیره پیشنهاد بدین

 123. چهارشنبه 21 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام دانشجوی ترم اخر مدیریت اموزشی هستم ممنون میشم اگه یک موضوع جدید و سه متغیره پیشنهاد بدین

 124. دوشنبه 26 بهمن 1394 پاسخ

  سلام ،دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی م تغییر رشته ای بودم می خواستم اگه امکانش هست دو موضوع واسه پایان نامه یکی در زمینه تولیدو منابع انسانی و دومی در مورد مالی اقتصادی بهم پیشنهاد کنید.

 125. سه شنبه 27 بهمن 1394 پاسخ

  سلام دانشجوی مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم لطفا در ارتباط با موضوع پایان نامه در ارتباط با کیفیت راهنمایی فرمایید

 126. پنج شنبه 29 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام دانشجوی کارشناسی پیام نور هستم موضوع مناسب برای پایان نامه می خواستم راهنماییم کنید لطفا رشته مدیریت دولتی

 127. پنج شنبه 29 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام دانشجوی کارشناسی پیام نور هستم موضوع مناسب برای پایان نامه می خواستم راهنماییم کنید لطفا رشته مدیریت دولتی

 128. جمعه 30 بهمن 1394 پاسخ

  پیغام شما...با سلام.من دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی هستم.یه عنوان خوب و جدید برای پایان نامه میخواستم که یکی از متغیرهاش صلاحیت حرفه ای باشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 129. شنبه 1 اسفند 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام خسته نباشید.من دانشجوی رشته mba-مالی هستم.لطفا یه موضوع نوکه کار نشده باشد برام ارسال کنیند ممنونم

 130. چهارشنبه 12 اسفند 1394 پاسخ

  پیغام شما...باسلام و عرض ادب ،دانشجویارشد ترم سه مدیریت مالی هستم خواهشمندم دو سه تا موضوع جدید پایانامه راهنمایی نمایید

 131. چهارشنبه 12 اسفند 1394 پاسخ

  پیغام شما...باسلام و عرض ادب ،دانشجویارشد ترم سه مدیریت مالی هستم خواهشمندم دو سه تا موضوع جدید پایانامه راهنمایی نمایید

 132. دوشنبه 17 اسفند 1394 پاسخ

  سلام . کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک میخونم . چند تا موضوع برای پایان نامه میخواستم . پیشاپیش از همکاری تان کمال تشکر را دارم .

 133. دوشنبه 17 اسفند 1394 پاسخ

  پیغام شما...موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان

 134. شنبه 22 اسفند 1394 پاسخ

  پیغام شما...سلام. خسته نباشید. ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازار یابی هستم. شاغل در اداره امور مالیاتی. شما میتونید چند موضوع تاپ رو پیشنهاد بدید؟ ممنونم. مرسی. موفق و منصور باشید

 135. دوشنبه 24 اسفند 1394 پاسخ

  یک عنوان پایان نامه می خواستم دربازه مذیریت پروژه

 136. چهارشنبه 26 اسفند 1394 پاسخ

  سلام چندتا موضوع مقاله جدید و نو در زمینه مدیریت( منابع انسانی، رفتار سازمانی، چالشهای مدیریت دولتی) اگه میشه لطفا راهنمایی کنید ممنون

 137. چهارشنبه 26 اسفند 1394 پاسخ

  سلام .دانشجوی ترم آخر ارشد مدیریت هستم لطفا موضوع جدیدی در حوزه مدیریت معرفی بفرمایید.ترجیحا دارای سه متغیر باشد و اینکه من میخواهم این موضوع را به صورت مطالعه موردی در محل کارم اجرا کنم . با تشکر

 138. پنج شنبه 27 اسفند 1394 پاسخ

  پیغام شما...باسلام خاهش میکنم برام موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی بفرستین

 139. چهارشنبه 4 فروردین 1395 پاسخ

  سلام . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تجارت الکترونیک هستم. من باید موضوع سمینار که موضوع پایان نامم میشه رو انتخاب کنم. لطفا راهنماییم کنید و بهم موضوعاتی رو پیشنهاد بدید

 140. یک شنبه 8 فروردین 1395 پاسخ

  سلام آقای امید ایمیل ارسال شد

 141. یک شنبه 8 فروردین 1395 پاسخ

  پیغامدانشجوی ارشد مدیریت آموزشی هستم و در مورد عنوان پایان نامه نیاز به راهنمایی دارم

 142. یک شنبه 8 فروردین 1395 پاسخ

  پیغامدانشجوی ارشد مدیریت آموزشی هستم و در مورد عنوان پایان نامه نیاز به راهنمایی دارم

 143. سه شنبه 10 فروردین 1395 پاسخ

  سلام خانم مینو ایمیل ارسال شد

 144. چهارشنبه 11 فروردین 1395 پاسخ

  مریم آرین ایمیل ارسال شد

 145. چهارشنبه 11 فروردین 1395 پاسخ

  بهاران ایمیل ارسال شد

 146. چهارشنبه 11 فروردین 1395 پاسخ

  مریم ایمیل ارسال شد

 147. چهارشنبه 11 فروردین 1395 پاسخ

  مهناز ایمیل ارسال شد

 148. شنبه 14 فروردین 1395 پاسخ

  روشن ایمیل ارسال شد

 149. شنبه 14 فروردین 1395 پاسخ

  نجفی ایمیل ارسال شد

 150. شنبه 14 فروردین 1395 پاسخ

  الینا ایمیل ارسال شد

 151. شنبه 14 فروردین 1395 پاسخ

  رمضانی ایمیل ارسال شد

 152. شنبه 14 فروردین 1395 پاسخ

  ارمان ایمیل ارسال شد

 153. شنبه 14 فروردین 1395 پاسخ

  سحر ایمیل ارسال شد

 154. شنبه 14 فروردین 1395 پاسخ

  سیمین ایمیل ارسال شد

 155. شنبه 14 فروردین 1395 پاسخ

  نسرین ایمیل ارسال شد

 156. شنبه 14 فروردین 1395 پاسخ

  سوگل ایمیل شد

 157. یک شنبه 15 فروردین 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام و خسته نباشید دانشجوی کارشناسی ارشد هستم موضوع پایان نامه ایی می خواستم در زمینه سازمانی در مورد یکی از بیمارستانهای تهران باشه با تشکر فراوان

 158. سه شنبه 17 فروردین 1395 پاسخ

  با سلام ممنون میشم در انتخاب موضوع پایان نامه ارشد درارتباط با مدیریت سیستم و بهره وری برای شرکت نفت راهنمایی کنید با تشکر

 159. سه شنبه 17 فروردین 1395 پاسخ

  با سلام ممنون میشم در انتخاب موضوع پایان نامه ارشد درارتباط با مدیریت سیستم و بهره وری برای شرکت نفت راهنمایی کنید با تشکر

 160. یک شنبه 22 فروردین 1395 پاسخ

  آقای یغمایی ایمیل خدمتتون ارسال شد

 161. یک شنبه 22 فروردین 1395 پاسخ

  سونیا ایمیل خدمتتون ارسال شد

 162. سه شنبه 24 فروردین 1395 پاسخ

  پیغام شماسلام ودرود برشما من یک موضوع چالشی برای پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی میخواستم لطفا کمکم کنید انشاالله موفق باشید...

 163. پنج شنبه 26 فروردین 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل هستم لطفا یک عنوان جدید بدید.باتشکر

 164. جمعه 27 فروردین 1395 پاسخ

  پیغام شما...باعرض سلام و خسته نباشید....من ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع می خونم نیاز به موضوع پایان نامه 2 یا3متغیره دارم که موضوعش جدید و پرکاربرد باشه و البته منابع در دسترسی هم داشته باشه، لطف میفرمایید اگه راهنمایی کنید.تشکر

 165. جمعه 27 فروردین 1395 پاسخ

  سلام چند تا موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی خواستم اگه ممکمنه

 166. پنج شنبه 2 اردیبهشت 1395 پاسخ

  سلام دانشجوی مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها هستم امکان داره موضوع پایانامه به من پیشنهاد می دهید. با تشکر

 167. پنج شنبه 2 اردیبهشت 1395 پاسخ

  سلام دانشجوی مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها هستم امکان داره موضوع پایانامه به من پیشنهاد می دهید. با تشکر

 168. دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 پاسخ

  با سلام دانشجوی ارشد مدیریت دولتی تشکیلات و روش ها هستم.علاقه منم در خصوص تاثیرات قراردادهای کوتاه مدت و نیروهای قراردادی و اثرش بر کیفیت کار پیان نامه بدم لطفا راهنماییم کنیم با توجه به اینکه موضوع چالشی هست دچار مشکل نشم...آیا انتخاب این موضوع فی النفسه منطقی هست؟ سپاس

 169. دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 پاسخ

  با سلام خدمت دوستان گرامی بنده تمام واحد های کارسناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول را پاس کردم و فقط پایان نامه مانده است و خودم کارمند شرکت روغن نباتی لادن و بهار هستم در صورت امکان بنده را در انتخاب موضوع و مخصوصا موضوعاتی مثل وفداری به برند یا سایر موضوعات مربوطه یاری نمایید. آرزوی توفیق برای شما عزیزان

 170. شنبه 25 اردیبهشت 1395 پاسخ

  سلام چند تا موضوع برای پایان نامه مدیریت آموزشی می خواستم هم جدید باشند و هم بگونه ای که بعد از تصویب به خودتان سفارش تهیه پایان نامه بدهم لطفا سریع پاسخ دهید . با تشکر

 171. دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت داخلي و كارمند شركت ببمه هستم لطفا چند موضوع در مورد بيمه به من پيشنهاددهيد .با تشكر

 172. پنج شنبه 27 خرداد 1395 پاسخ

  احسان: لطفا ثبت درخواست انجام پایان نامه نمائید

 173. سه شنبه 4 خرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی هستم . اگه امکانش هست یک موضوع برای پایان نامه ام پیشنهاد بدهید . غیر تکراری و جدید باشد و برای سال های 2014و 2015 باشد

 174. پنج شنبه 6 خرداد 1395 پاسخ

  با سلام،mba خوندم يك موضوع خوب براي نگارش پروپوزال ميخواستم كه بتونم پذيرش بگيرم،،ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد

 175. چهارشنبه 26 خرداد 1395 پاسخ

  ساسان: ثبت درخواست انجام پایان نامه ارشد کنید

 176. پنج شنبه 27 خرداد 1395 پاسخ

  ثریا: ایمیل ارسال شد

 177. یک شنبه 30 خرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام.دانشجوی ترم آخرمدیریت اجرایی (استراتژیک ) هستم. اگر لطف کنید موضوعات جدید پایان نامه با محور : زنجیره تامین ، یا زنجیره ارزش ، یا مدیریت ارتباط با مشتری ، یا تفکر مدیررو برام ارسال بفرمایید ممنون میشم. سپاس.

 178. سه شنبه 1 تیر 1395 پاسخ

  سلام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش تحول هستم لطفا موضوع پایان نامه برام بفرستید لازم به ذکر است لیسانس مکانیک و کارمند شرکت شهاب خودرو می باشم

 179. جمعه 4 تیر 1395 پاسخ

  پیغام شمباسلام وخسته نباشی.مندانشجوی ترم آخرکارشناسی ارشد منابع انسانی هتم ودر شهرداری مشغول به کارهستم لطفا دویاسه موضوع جدید مربوط به کارم برام ارسال کنید ممنون میشم

 180. جمعه 4 تیر 1395 پاسخ

  پیغام شمباسلام وخسته نباشی.مندانشجوی ترم آخرکارشناسی ارشد منابع انسانی هتم ودر شهرداری مشغول به کارهستم لطفا دویاسه موضوع بامتغییرهایی که بامشکل مواجه نشم وجدید مربوط به کارم برام ارسال کنید ممنون میشم

 181. دوشنبه 7 تیر 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام بنده دانشجوی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم من را در انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی کنید .(موضوعی که جدید باشد)

 182. دوشنبه 7 تیر 1395 پاسخ

  باعرض سلام و خسته نباشید اینجانب دانشجوی ترم اخر مدیریت بازرگانی هستم،و موضوع برای نوشتن مقاله م میخواستم،پیشاپیش متشکرم

 183. شنبه 12 تیر 1395 پاسخ

  پیغام شما..باسلام و خسته نباشید. دانشجوی ارشد مدیریت گرایش رفتار ساز مانی هستم لطفا موضوع پایان نامه در حوزه دیریت رفتار سیاسی و یا مدیریت رفتار شهروندی را برام ارسال بفرمایید قبلا از شما ممنونم

 184. پنج شنبه 17 تیر 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام ، کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ، گرایش استراتژیک هستم ، شاغل در بنیاد و رشته کارشناسی بنده گروه درمان می باشد ، اگر موضوعی که به مدرک کارشناسی و کارم مربوط شود برایم ارسال فرمایید ممنون می شوم.

 185. پنج شنبه 17 تیر 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام ، کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ، گرایش استراتژیک هستم ، شاغل در بنیاد و رشته کارشناسی بنده گروه درمان می باشد ، اگر موضوعی که به مدرک کارشناسی و کارم مربوط شود برایم ارسال فرمایید ممنون می شوم.

 186. شنبه 19 تیر 1395 پاسخ

  باسلام ذلنشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول هستم. لطفاً چندموضوع پایان نامه برام بفرستید.لازم به ذکر است کارشناسی ریاضی کاربردی دارم

 187. دوشنبه 21 تیر 1395 پاسخ

  با سلام و احترام در مورد مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی جه موضوعی برای پایان نامه انتخاب کنم ؟ سپاسگزارم

 188. جمعه 25 تیر 1395 پاسخ

  سلام،ضمن سپاس از سايت پربارتان، دانشجوى رشته مديريت اجرائى گرايش استراتژيك هستم ترم ٢ را تموم كردم دارم وارد ترم ٣ ميشم، اما هنوز در انتخاب موضوع پايان نامه مشكل دارم، سپاسگزار ميشم ضمن راهنمايي موضوعاتى براى پايان نامه به من ارائه بدهيد

 189. دوشنبه 28 تیر 1395 پاسخ

  پیغام شما...باسلام. من در کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی تحصیل میکنم.اگر ممکنه لطفا موضوع مناسب و جدیدی همراه با پرسشنامه معتبر برایم ارسال بفرمایید باتشکر

 190. سه شنبه 29 تیر 1395 پاسخ

  من دانشجوی ارشد رشته ی مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید هستم می خوام یه موضوعی برای پایان نامه ام که بتونم روش کار کنم و شایدم بعدن به ثمر برسونم بهم پیشنهاد بدید ، ممنونم.

 191. شنبه 2 مرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام خسته نباشید من دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی هستم گرایش بازاریابی و صادرات ..گیر کردم روی موضع پیایان نامه ..میشه یه موضوع برام انتخاب کنید . تکراری نبتشه چون هرچی به استادم نشون دادم تاییید نشده .اگه 2016 باشه فک نکنم تکراری باشه.. ممنون میشم ازتون

 192. شنبه 2 مرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...یعنی چی که پیام من ارسال نشده . کمککککککککککک ...

 193. یک شنبه 3 مرداد 1395 پاسخ

  سلام و وقت بخیر.من دنبال موضوع برای رشته مدیریت اجرایی هستم.اگر مرتبط با خدمات پس از فروش خودرو باشه که چه بهتر.مرسی از لطفتون.

 194. یک شنبه 3 مرداد 1395 پاسخ

  سلام و وقت بخیر.من دنبال موضوع برای رشته مدیریت اجرایی هستم.اگر مرتبط با خدمات پس از فروش خودرو باشه که چه بهتر.مرسی از لطفتون.

 195. سه شنبه 5 مرداد 1395 پاسخ

  سلام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازاریابی هستم لطفا موضوع پایان نامه برام ارسال بفرمایید.ممنون

 196. پنج شنبه 7 مرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي هستم اگه امكان داره موضوع پايان نامه برام بفرستيد.رشته كارشناسيم حسابداري بوده.

 197. پنج شنبه 7 مرداد 1395 پاسخ

  پیغام یک موضوع در مورد مدیریت راهبردی ورزشی -سازمانهای ورزشی-میخواستم اگه دارید ممنون میشم بفرستید با تشکر شما...

 198. شنبه 9 مرداد 1395 پاسخ

  سلام دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات هستم لطف می کنید یه موضوع برام بفرستید

 199. یک شنبه 10 مرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام من رشته ی مدیریت منابع انسانی اسلامی هستم دنبال یک موضوعی هستم که مدرن باشه و مربوط به رشته خودم باشد ممنون میشم راهنمایی کنین

 200. یک شنبه 10 مرداد 1395 پاسخ

  با سلام من دانشجوی رشته مدیریت منابه انسانی اسلامی هستم برای پایان نامه دنبال یک موضوعی هستم که هم مدرن باشه هم مربوط به رشتم باشه ممنون میشم راهنمایی کنین با تشمکر.

 201. چهارشنبه 13 مرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام و احترام خواهشمند است با توجه اينكه اينجانب دانشجوي ارشد مديريت دولتي گرايش مالیه و بودجه هستم و دراداره بهزیستی كار ميكنم موضوعي جهت عنوان پايان نامه اگر پيشنهاد بدين ممنون ميشم

 202. چهارشنبه 13 مرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام و احترام خواهشمند است با توجه اينكه اينجانب دانشجوي ارشد مديريت دولتي گرايش مالیه و بودجه هستم و دراداره بهزیستی كار ميكنم موضوعي جهت عنوان پايان نامه اگر پيشنهاد بدين ممنون ميشم

 203. سه شنبه 19 مرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی هستم، اگه میشه لطف کنید یک موضوع برای پایان نامه ام پیشنهاد بدین.

 204. جمعه 22 مرداد 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام من دانشجوی ترم سه مدیریت بازرگانی بازرگانی بین الملل هستم اگه لطف کنید چند تا موضوع جدید در رابطه با رشتم برام بفرستید ممنون

 205. سه شنبه 26 مرداد 1395 پاسخ

  با سلام چند موضوع مقاله بیس برای پایان نامه ارشد مدیریت بازگانی داخلی میخام اگه مطالعه موردی اداره دارایی باشه عالیه ممنونم

 206. سه شنبه 26 مرداد 1395 پاسخ

  با سلام و عرض ادب ، دانشجوی ارشد رشته مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک هستم در یک شرکت خصوصی که فعالیت نصب، تعمیرات و اجرای پروژه های صنعتی دارد مشغول بکار هستم نتونستم موضوعی مناسب جهت پایان نامه خود ارائه بدهم زمینه شغلی خودم هم مدیریت بخش اداری و امور قراردادی هستش ممنون میشم اگر در همین زمینه های کاری ، موضوع مناسب و نه چندان پیچیده به من ارائه بدید.از لطف شما سپاسگزارم

 207. چهارشنبه 27 مرداد 1395 پاسخ

  سلام....دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات هستم.اگر ممکن هست موضوع پاین نامه کاربردی مرتبط با رشته ام پیشنهاد دهید و در صورت امکان جدید و غیر تکراری و مربوط به سالهای اخیر 2014 و 2015 باشه. با تشکر

 208. دوشنبه 1 شهریور 1395 پاسخ

  با سلام و خسته نباشید. اینجانب دانشجوی ارشد صنعتی گرایش تولید و شاغل پتروشیمی در عسلویه هستم . خواهشمندست یک موضوع پیشنهادی و کاربردی برام معرفی نمایید. سپاس

 209. چهارشنبه 3 شهریور 1395 پاسخ

  پیغام شما...مدیریت ارشد گرایش تشکیلات و روشها هستم ترم سه میشه موضوع پایان نامه ارسال کنید

 210. دوشنبه 8 شهریور 1395 پاسخ

  سلام چندتا موضوع تاپ و مناسب برای پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی میخوام اگه میشهبفرستید

 211. جمعه 12 شهریور 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام .خسته نباشید.بنده دانشجوی ارشد ترم 3هستم ازتون خواهش دارم که بنده رادر انتخاب موضوع پایان نامه کمک کنید.رشته مدیریت دولتی-گرایش منابع انسانی

 212. جمعه 12 شهریور 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام .خسته نباشید.بنده دانشجوی ارشد ترم 3هستم ازتون خواهش دارم که بنده رادر انتخاب موضوع پایان نامه کمک کنید.رشته مدیریت دولتی-گرایش منابع انسانی

 213. سه شنبه 23 شهریور 1395 پاسخ

  پیغام شما...باسلام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم لطفا جند موضوع پایان نامه جدید درهمین رشته برایم بفرستید اگر درمورد شرکت پست ویا مخابرات باشه بهتره .../ممنون خسته نباشیبن

 214. یک شنبه 28 شهریور 1395 پاسخ

  سلام عرض شد خسته نباشید من دانشجوی رشته مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی هستم ، دنبال موضوعی برای پایان نامه هستم ممنون میشم اگر کمکم کنید.با تشکر

 215. دوشنبه 29 شهریور 1395 پاسخ

  باسلام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرايي هستم0 رشته تحصيلي بنده در مقطع كارشناسي ، مهندسي شيمي بوده واز دانشكده فني دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده ام و حدود 15 سال در صنعت سيمان مشغول به كار بوده ام و در حال حاضر در رشته مديريت اجرايي مشغول به تحصيل ميباشم لطفا در صورت امكان چند موضوع پایان نامه برام بفرستید البته خيلي تمايل دارم كه موضوعات حتما قابل اجرا شدن هم باشد وصرف تئوريكال بودن پايان نامه مدنظربنده نميباشد. باسپاس

 216. چهارشنبه 31 شهریور 1395 پاسخ

  سلام وقتتون بخیر، ببخشید چند تا موضوع در زمینه مدیریت صنعتی برای انجام پایان نامه می خواستم

 217. پنج شنبه 1 مهر 1395 پاسخ

  سلام. من ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش کسب و کار الکترونیکی هستم و در دانشگاه مشغول به کارم. لطفا موضوع پایان نامه مربوط به دانشگاه میخواستم که جدید هم باشه. با تشکر.

 218. یک شنبه 4 مهر 1395 پاسخ

  سلام. دانشجوی ارشد بازرگانی گرایش بین الملل هستم. درخواست موضوع جدید جهت تصویب پروپوزال و پایان نامه دارم. با تشکر

 219. سه شنبه 6 مهر 1395 پاسخ

  سلام موضوع پایان نامه واسه رشته مدیریت نیروی انسانی می خوام یه موضوع جدید و نو ممنون

 220. دوشنبه 26 مهر 1395 پاسخ

  سلام و خسته نباشید خدمت ادمین محترم... من دانشجوی ترم سه مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم...درخواست موضوع جدید دارم

 221. سه شنبه 27 مهر 1395 پاسخ

  با سلام. دانشجوی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک هستم. خواهشمندم برای عنوان و موضوع پایان نامه من را راهنمایی فرمائید. با تشکر

 222. چهارشنبه 28 مهر 1395 پاسخ

  با سلام و عرض ادب ، دانشجوی ارشد رشته مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک هستم در بخش منابع انسانی یک شرکت دولتی در زمینه حمل و نقل مشغول بکار هستم نتونستم موضوعی مناسب جهت پایان نامه خود ارائه بدهم . ممنون میشم اگر در همین زمینه های کاری ، تحصیلی موضوع مناسب و نه چندان پیچیده به من ارائه بدید.از لطف شما سپاسگزارم

 223. چهارشنبه 28 مهر 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام دانشجوی رشته اموزش وبهسازی منابع انسانی هستم لطفا موضوع پایان نامه در اختیارم قرار دهید سپاسگزارم

 224. چهارشنبه 28 مهر 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام دانشجوی رشته اموزش وبهسازی منابع انسانی هستم لطفا موضوع پایان نامه در اختیارم قرار دهید سپاسگزارم

 225. چهارشنبه 28 مهر 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام دانشجوی رشته اموزش وبهسازی منابع انسانی هستم لطفا موضوع پایان نامه در اختیارم قرار دهید سپاسگزارم

 226. پنج شنبه 29 مهر 1395 پاسخ

  سلام من ارشدمدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی هستم اگه میشه یه موضوع جدیدکه کمترکارشده بهم معرفی کنید

 227. جمعه 30 مهر 1395 پاسخ

  با سلام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها هستم. درخواست یه موضوع جدید برای تصویب پروپوزال و پایان نامه میخوام با تشکر از لطف شما

 228. جمعه 30 مهر 1395 پاسخ

  من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی هستم لطفا موضوعی جدید برای پروپوزال به من پیشنهاد دهید خیلی ازتون ممنونم.

 229. جمعه 30 مهر 1395 پاسخ

  من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی هستم لطفا موضوعی جدید برای پروپوزال به من پیشنهاد دهید خیلی ازتون ممنونم.

 230. جمعه 30 مهر 1395 پاسخ

  سلام ،وقتتون بخیردانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی هستم چندتا موضوع جدید ونو واسه پایان نامه میخواستم ممنون

 231. شنبه 1 آبان 1395 پاسخ

  پیغام شما...موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

 232. یک شنبه 2 آبان 1395 پاسخ

  سلام من يه موضوع جدید برای رشته مدیریت دولتی گرایش تحول میخواستم. ممنون

 233. یک شنبه 2 آبان 1395 پاسخ

  با سلام بنده دانشجوی ارشد رشته مدیریت اجرایی هستم یه موضوع برای پایان نامه هم می خوام که ترجیحا با حوزه کاریم مرتبط باشه بنده پرسنل جمعیت هلال احمر هستم با تشر www . savehrcs .ir

 234. یک شنبه 2 آبان 1395 پاسخ

  سلام وقتتون بخیر ببخشید من موضوع پایان نامه میخواستم در مورد پیچیدگی سازمان ویا داده کاوی. خیلی به کمکتون احتیاج دارم.ارشد آی تی میخونم

 235. دوشنبه 3 آبان 1395 پاسخ

  با سلام دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی هستم یک موضوع برای پایان نامه پیشنهاد بدید لطفا

 236. دوشنبه 3 آبان 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام من دانشجویی ترم سوم کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی هستم درخواست چند تا موضوع جدید در رابطه بارشته تحصیلیم دارم خودم هرچی سرچ میکنم موضوعات تکراری ونامناسب پیدا میکنم. از شما تقاضا دارم چندموضوعات مناسب رشته‌ی تحصیلی‌ام برایم بفرستید خیلی ممنون

 237. دوشنبه 3 آبان 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام من دانشجویی ترم سوم کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی هستم درخواست چند تا موضوع جدید در رابطه بارشته تحصیلیم دارم خودم هرچی سرچ میکنم موضوعات تکراری ونامناسب پیدا میکنم. از شما تقاضا دارم چندموضوعات مناسب رشته‌ی تحصیلی‌ام برایم بفرستید خیلی ممنون

 238. چهارشنبه 5 آبان 1395 پاسخ

  کدوم دانشگاه؟ شما...

 239. جمعه 7 آبان 1395 پاسخ

  پیغام شما...سلام خسته نباشید من دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی با گرایش استراتژیک هستم درخواست چند موضوع جدید جهت تصویب پروپوزال و پایان نامه دارم . با تشکر

 240. جمعه 7 آبان 1395 پاسخ

  پیغام شما...با سلام دانشجوی ترم سه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم اگه میشه لطف کنید یه موضوع که بشه توی بانک کار کرد رو بهم پیشنهاد بدید ممنون

 241. جمعه 7 آبان 1395 پاسخ

  با سلام دانشجوی ترم سه رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم لطفا چند موضوع که بشه در بانک ملی کار کرد رو بهم پیشنهاد بدید ممنون

 242. یک شنبه 9 آبان 1395 پاسخ

  سلام خسته نباشید من دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک هستم دو تا موضوع در خصوص استراتژی بودجه بندی یا بودجه ریزی جهت تصویب پروپزال می خواهم لطفا برام بفرستید . با تشکر از زحمات شما عزیزان

 243. یک شنبه 9 آبان 1395 پاسخ

  سلام دانشجوی ارشد رشته مدیرت اموزشی می باشم .درخواست موضوع جدیدی درزمینه یادگیری الکترونیک و مدیریت آموزشی رادارم .با تشکر فراوان

 244. سه شنبه 11 آبان 1395 پاسخ

  پیغام شما...باعرض سلام لطف بفرماییددوموضوع جدیدونومربوط به رشته مدیریت دولتی گرایش مالی معرفی کنید.باتشکر

نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 

فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram