گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ موضوعات و عناوین پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
 • خبررسان
 • 51429 بازدید
 • 374 نظر
 • دپارتمان انسانی

انجام پایان نامه وانجام پایان نامه کارشناسی ارشدوانتخاب موضوع پایان نامه و ترجمه و مقاله و ثبت اختراع

در این صفحه انجمن مکاریتم موضوعات جدید و مناسب برای پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت تمامی گرایش ها (مالی، دولتی، صنعتی، اجرایی، بازرگانی، فناوری اطلاعات و غیرو ) جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران قرار داده است. قابل ذکر است هر دو هفته بر تعداد موضوعات افزوده می شود.

جهت دریافت مقالات مربوط به هر موضوع بر روی لینک ثبت درخواستکلیک نمائید و در کادر نوع درخواست، "پایان نامه" انتخاب گردد و در کادر نام درس قید نمائید "موضوعات جدید مدیریت" و در کادر توضیحات تکمیلی موضوع مد نظر را بنویسید که بصورت رایگان مقاله ایمیل گردد.

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

تحلیل آماری با نرم افزارهای تخصصی

 1. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین هوش سازمانی و بهره وری سازمانی  در جامعه x
 2. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر در فرار مالیاتی در شرکت / شرکت های x
 3. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر تورم بر عملکرد مالی شرکت نفت / شرکت زیر مجموعه نفت
 4. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
 5. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و خود کارامدی مدیران سازمان ...
 6. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و خود کارامدی مدیران سازمان...
 7. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری توزیعی مدیران و ارتباط آن با عملکرد کارکنان سازمان ....
 8. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، گرایش بازار و عملکرد بازاریابی در صنعت هتلداری
 9. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شناسایی، اولویت بندی، و بررسی مولفه های های زنجیره تامین چابک، تحلیل رابطه آن با عملکردهای اصلی زنجیره تامین و مزیت رقابتی سازمان، و  ارزیابی چابکی سازمان با رویکرد SEM  و Fuzzy AHP
 10. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی کارایی شرکت های (خصوصی، دولتی) بیمه کشور (استان یا شهرستان.....) در سال 1391 با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها
 11. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت طراحی مدل تجزیه و تحلیل اعتباري مشتريان بانک پاسارگاد به وسیله سیستم استدلالی فازی عصبی سازگار
 12. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی نقش استقرار سیستم یکپارچه مدیریت بر کارایی ............ با رویکرد DEA  یا DEA/AHP
 13. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی کارایی شرکت های (خصوصی، دولتی) بیمه کشور (استان یا شهرستان.....) در سال 1391 با رویکرد تحلیل پوششی داد ه ها
 14. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت طراحی مدل تجزیه و تحلیل اعتباري مشتريان بانک پاسارگاد به وسیله سیستم استدلالی فازی عصبی سازگار
 15. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری توزیع شده و عملکرد سازمانی در جامعه ایکس
 16. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه کمال گرایی مدیران  با فرسودگی شغلی آن
 17. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسي تاثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان در سازمان ایکس
 18. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسي موانع و مشكلات نظريه پردازي در قلمرو رشته سازمان ومديريت
 19. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه سرمایه سیاسی و  تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد آن
 20. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی
 21. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروند سازمانی در جتمعه ایکس
 22. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مراکز آموزش عالی
 23. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان‌ ایکس
 24. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مدل سازی رضایت مشتری بانک از طریق  وساطت نگرش نسبت به انسان و بانکداری خودکار
 25. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی ربطه بین بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری: یک گام به سوی  تعالی خدمات مشتری
 26. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمانی در بانک
 27. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری توزیع شده و عملکرد سازمان در سازمان آموزش و پرورش
 28. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت نقش سبک رهبري توزيعي مديران بر عملکرد شغلي معلمان مدارس متوسطه
 29. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین معنویت کاری و فرهنگ سازمانی در سازمان آموزش و پرورش
 30. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و انجام وظایف مدیریتی مدیران مدارس راهنمایی
 31. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی و خود کارامدی مدیران آموزش و پرورش
 32. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در بین معلمان
 33. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی رابطه بین کمال گرایی و فرسودگی شغلی در سازمان آموزش و پروش
 34. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی عوامل موثر بر کاربرد یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران
 35. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی چالش های اجرای مدیریت استراتژیک در سازمان
 36. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی ملاک های انتخاب و استخدام مدیران در ایران: نقدی بر رویه ها و رویکردهای موجود
 37. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آسیب شناسی ساختارهای سازمانی در ادارات دولتی
 38. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
 39. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی میزان حاکمیت اصول و مولفه های رهبری خدمت گذار و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان
 40. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت چالش های پیاده سازی رهبری توزیع شده در سازمان 
 41. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد موانع به کارگیری رویکرد توسعه سازمانی
 42. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی تولیدات علمی مدیریت: فرامطالعه ای بر تحقیقات انجام شده در این حوزه
 43. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر کارآمدی رهبری تحول آفرین در سازمان
 44. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه میزان خودکارآمدی مدیران با عملکرد سازمانی.
 45. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
 46. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی کاربرد و استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان
 47. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير سرمايه اجتماعي بر چرخه مديريت دانش
 48. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسي نقش فناوري اطلاعات وارتباطات ( ICT) در بهبودمديريت فرهنگي
 49. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد شناسايي و اولويت بندي عوامل موثربر بهره وري كاركنان
 50. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثرات سرمایه‎های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری
 51. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری
 52. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری
 53. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان
 54. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بازاریابی سبز ( که یک موضوع جدید و نو می باشد)
 55. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی سیتسم برنامه ریزی منابع انسانی (erp) و امکان سنجی پیاده سازی آن
 56. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین رویکردهای راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر وهنجاری)
 57. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین کمال گرایی و فرسودگی شغلی
 58. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و  رفتار شهروند سازمانی
 59. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بین رویکردهای راهبردی نرم و سخت مدیریت منابع انسانی و ابعاد تعهد سازمانی
 60. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير سبک رهبري سازمان بر پاسخگویی سازماني 
 61. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان ...
 62. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد  الگوي برنامه ريزي راهبردي سرمايه هاي انساني در سازمان ...
 63. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی استراتژ ی های ارتباطات منابع انساني و عملكرد سازمان
 64. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در سازمان ...
 65. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی الگوهای شایستگی سازمان
 66. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین استراتژی جانشين پروري در سازمان
 67. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی رابطه استراتژی سازمان و ارزش های سازمانی
 68. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وري منابع انساني سازمان
 69. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان ...
 70. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه شهروندی سازماني و عملکرد سازمان 
 71. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان
 72. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی
 73. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی
 74. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی
 75. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC
 76. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر در حفظ پايداری منابع انسانی 
 77. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی
 78. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان
 79. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان
 80. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر تعهد سازمان و شهروندی سازمانی بر بازده کارکنان
 81. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه رهبري تحول آفرين و تعهد سازماني
 82. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه رهبري تحول آفرين و فرهنگ سازماني
 83. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رهبري تحول آفرين، شهروندی سازمانی 
 84. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی
 85. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی
 86. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدلسازی رفتار شهروندی سازمانی (تعلق سازمان و ویژگی های فردی)
 87. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه مدلی جهت تدوین شاخص های سازمانی و فردی رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهینه سازی آن
 88. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه بين هوش معنوي و سبك رهبري مديران در موسسه/ اداره ایکس
 89. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین رهبری خدمتگذار و عملکرد سازمانی ( تشکیلاتی) موسسه/ اداره ایکس
 90. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثير اعتماد سازماني بر بروز رفتارهاي شهروندي سازماني ( مطالعه موردی موسسه ایکس)
 91. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر تصویر ذهنی و شهرت در کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری مشتری
 92. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر به کارگیری (PRM(partner relationship management  بر عملکرد  کسب و کارهای کار آفرین غذایی
 93. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد شناسایی عوامل چابک سازی ادارات آموزش و پرورش استان ...
 94. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر بازاریابی حسی بر خرید مشتریان ، بر اساس مدل SWIPE مطالعه موردی  ....
 95. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر سرمایه گذاری بر فناوری اطلاعات در توسعه بازار بانکها
 96. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ارتباط بین کارشیفتگی و رضایت شغلی در بین کارکنان شهرداری های...
 97. موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ... برای پذیرش واستقرار سیستم های ERP,ERPIIنظرات کاربران
 1. پیغام شما...من فصلهای پایان نامه با موضوع مدیریت بازاریابی صنعتی - اولویت بندی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت بازاریابان صنعتی پروپوزال و فصلهای 1 و 2و 3 را تمام کارکردم و طبق نظر استاد با روش مصاحبه از 25 نفر هم مصاحبه کردم اما در فصل 4 که شامل تجزیه و تحلیل یافته ها به روش تحلیل محتوای باید انجام دهم مانده ام و میخواستم نفر زبده ای این کار را برایم انجام دهد.

 2. با سلام با انجمن تماس برقرار نمائید 0212842119 با احترام

 3. با سلام و احترام خواهشمند است با توجه اينكه اينجانب دانشجوي ارشد مديريت دولتي گرايش منابع انساني هستم و در فضاي پزشكي كار ميكنم موضوعي جهت عنوان پايان نامه اگر پيشنهاد بدين ممنون ميشم

 4. پیغام شما...با سلام من در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژي درس ميخونم و كارمند بانك هستم اگه امكان داره موضوعي جهت پايان نامه به من پيشنهاد بدب كه مطالعه موردي نباشه و خلاقيت داشته باشه خيلي ممنون

 5. با سلام دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکلها و روشها هستم ولی محل کارم اتاق بازرگانی هست. ممنون میشم موضوعی برای پایان نامه ام پیشنهاد بدید .

 6. با سلام: بنده دانشجوی ارشد مدیریت دولتی رشته تحول سازمانی هستم. در حال مطالعه برای دکترا هستم. و تنها 4 ماه وقت دارم تا بتونم پایان نامه خودم ارائه بدوم. لطفا موضوعی رو بهم پیشنهاد بدید که آسان و زود قابل جمع شدن باشه و اینکه پرسشنامه پایا و معتبری هم داشته باشه. از لطف تون بینهایت سپاسگذارم.

 7. با سلام: بنده دانشجوی ارشد مدیریت دولتی رشته تحول سازمانی هستم. در حال مطالعه برای دکترا هستم. و تنها 4 ماه وقت دارم تا بتونم پایان نامه خودم ارائه بدوم. لطفا موضوعی رو بهم پیشنهاد بدید که آسان و زود قابل جمع شدن باشه و اینکه پرسشنامه پایا و معتبری هم داشته باشه. از لطف تون بینهایت سپاسگذارم.

 8. با سلام و احترام خواهشمندم در صورت لزوم موضوعی جهت پایانامه برای رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید پیشنهاد دهید. با تشکر

 9. پیغام شما...باسلام دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها می باشم ودریکی ازسازمان های شهرداری مشغول بکار می باشم لطفا موضوعی جهت عنوان پایان نامه برایم پیشنهاد نمائید.باتشکر

 10. با سلام لطفا از سامانه ثبت درخواست نمائید

 11. با سلام از سامانه ثبت درخواست نمائید

 12. با سلام از سامانه ثبت درخواست نمائید تا ارسال گردد

 13. با سلام از سامانه ثبت درخواست آنلاین اقدام نمائید

 14. با سلام از سامانه ثبت درخواست نمائید

 15. پیغام شما.باسلام بنده دانشجوي ارشدمديريت اموزشي هستم مايل هستم عنوان بايان نامه ام درحوزه اقتصاداموزش وبرورش باشدلطفاعنوان مناسبي به بنده بيشنهاددهيد متشكرم..

 16. پیغام شما...علي هستم دانشجوي ترم اخرمديريت اجرايي گرايش بازاريابي وصادرات شاغل درذوب اهن اصفهان لطفا موضوع پايان نامه ارايه دهيد(50 سال سن)

 17. با سلام ثبت درخواست آنلاین نمائید

 18. با سلام ثبت درخواست آنلاین نمائید

 19. پیغام شما...با سلام من دانشجوی ارشد مدیریت دولتی هستم و شاغل در ادراره زاه و شهرسازی.میخواستم موضوع پایان نامه که به درد اداره بخوره و در رابطه با کارم بتشه پیشنهاد بدین.موضوع جدید باشه.من در قسمت امور اداری مشغولم

 20. با سلام ارسال گردید

 21. موضوع پایان نامه درمورد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی پیشنهاد بدین محیط کاری من بانک است

 22. باسلام دانشجوی رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک هستم خواهشمندم موضوع پایان نامه ای برایم پیشنهاد دهید .

 23. پیغام شما...سلام. ترم سوم ارشد مدیریت آموزشی هستم.لطفا راهنمایی کنید تا عنوانی برای پایان نامه ام انتخاب کنم که فناوری اطلاعات هم در آن وجود داشته باشد.با تشکر

 24. بنده عنوان پایان نامه در خصوص رشته مدیریت دولتی گرایش mis می خواستم لطفاً راهنمایی بفرمایید.پیغام شما...

 25. پیغام شما...سلام دانشجوی رشته اموزش و به سازی منابع انسانی هستم لطفا یک موضوع تازه در مورد رشته ام و کارم (دبیر) برایم ارسال کنید

 26. باسلام واحترام بنده دانشجوی ارشدمدیریت منابع انسانی هستم.لظفا به من موضوع پایان نامه سه متغیره معرفی بفرمایید.سپاسگزارم

 27. باسلام واحترام بنده دانشجوی ارشدمدیریت منابع انسانی هستم.لظفا به من موضوع پایان نامه سه متغیره معرفی بفرمایید.سپاسگزارم

 28. از "ثبت درخواست آنلاین" اقدام کنید

 29. پیغام شما...سلام، من کارشناس ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی هستم ، میخواستم ی عنوان خوب برام معرفی کنید

 30. پیغام شما...سلام، من کارشناس ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی هستم ، میخواستم ی عنوان خوب برام معرفی کنید

 31. سلام و خسته نباشد.. من کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی هستم لطفا چند تا موضوع پایان نامه مربوط به رشتم در سازمان شهرداری بهم پیشنهاد بدید/ با تشکر از شما

 32. سلام و خسته نباشد.. من کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی هستم لطفا چند تا موضوع پایان نامه مربوط به رشتم در سازمان شهرداری بهم پیشنهاد بدید/ با تشکر از شما

 33. سلام و خسته نباشد.. من کارشناسی ارشد مدیریت نیروی انسانی هستم لطفا چند تا موضوع پایان نامه مربوط به رشتم در سازمان شهرداری بهم پیشنهاد بدید/ با تشکر از شما

 34. پیغام شما...با سلام دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تحول هستم در کشت وصنعت کارون( صنعت تولید شکر ) کار میکنم یک موضوع مرتبط به رشته وکارم می خواهم باتشکر

 35. پیغام شما...با سلام دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تحول هستم در کشت وصنعت کارون( صنعت تولید شکر ) کار میکنم یک موضوع مرتبط به رشته وکارم می خواهم باتشکر

 36. پیغام شما...با سلام دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تحول هستم در کشت وصنعت کارون( صنعت تولید شکر ) کار میکنم یک موضوع مرتبط به رشته وکارم می خواهم باتشکر

 37. با سلام ارسال شد

 38. با سلام ارسال شد

 39. با سلام ارسال شد

 40. با سلام و خسته نباشيد دانشجوي ترم 3 مديريت فناوري اطلاعات هستم و در يك شركت دولتي مشغول بكار هستم. ممنون ميشم 1 موضوع پايانامه درخصوص رشته ام پيشنهاد بدهيد. با سپاس

 41. پیغام شما...باسلام دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی هستم ی عنوان خوب و جدیدبرای مقاله نویسی میخاستم.

 42. باسلام من.دانشجوی ترم 3 ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی هستم.کارمند بانک می باشم. لطفا در انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی بفرمایید.

 43. باسلام من.دانشجوی ترم 3 ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی هستم.کارمند بانک می باشم. لطفا در انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی بفرمایید.

 44. باسلام من.دانشجوی ترم 3 ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی هستم.کارمند بانک می باشم. لطفا در انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی بفرمایید.

 45. من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی هستم و دنبال موضوع پایان نامه هستم لظفا موضوعات مناسب و جدید را معرفی کنید با تشکر.

 46. موضوعات:بازاریابی ومدیریت ارتباط بامشتری کسب وفاداری مشتری بااستفاده از مدیریت دانش مشتری لطفا پرسشنامه مربوطه ب این پایان نامه هرا هم ارسال نمایید باتشکر وقدردانی

 47. با سلام موضوع پایان نامه رشته مدیریت اجرایی که کیفی باشد و ارتباط با علوم پزشکی داشته باشد و مقاله در خصوص آن زیاد باشد راهنمایی بفرمایید

 48. سلام من دانشحوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش داخلی هستم و در سازمان امور مالیاتی مشغول می باشم .لطفا چند موضوع در زمینه کاریم ارسال فرمایید . باتشکر

 49. درخواست موضوع پایان نامه و سمینار ارشد مدیریت مالی پیغام شما...اسلام دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی تر مسه هستم ی عنوان خوب و جدیدبرای درسمینار و پایان نامه می خواستم .و در حوزه خزانه شاغل هستم آگر مرتبط کاری باشه ممنون میشم

 50. پیغام شما...اسلام دانشجوی کارشناسی ارشدرشته مدیریت مالی تر مسه هستم ی عنوان خوب و جدیدبرای درسمینار و پایان نامه می خواستم .و در حوزه خزانه شاغل هستم آگر مرتبط کاری باشه ممنون میشم درخواست موضوع پایان نامه و سمینار ارشد مدیریت مالی

 51. سلام و خسته نباشید لطفاً چند موضوع در حوزه انتخابی تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی، جهت نگارش و ارسال مقاله به کنفرانس بین المللی و چاپ در مجلات ISI پیشنهاد دهید. با سپاس

 52. با سلام. دانشجوی ترم آخر برنامه ریزی فرهنگی هستم.می خواستم لطف کنید یه موضوع پایان نامه برایم پیشنهاد بفرمائید. سپاس

 53. سلام من دانشجو مدیریت اجرایی استراتژیک هستم موضوع برای پایان نامه در ارتباط با مسایل روانشناسی میخوام.متاسفانه خیلی زمان از دست دادم و نیاز به راهنمایی دارم. با تشکر

 54. سلام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک هستم خواهشمندم موضوع پایان نامه ای برایم پیشنهاد دهید

 55. سلام خسته نباشید دانشجوی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها هستم ترم اول میشه لطف کنید موضوعی برای پروپوزالم بفرستید البته چند موضوع268

 56. با عرض سلام و خسته نباشید یه موضوع در رابطه با مدیریت صنعتی گرایش تولید میخواستم

 57. سلام سه تا موضوع مختلف درمورد مدیریت باززگانی گرایش مالی می خواستم. ممنون

 58. پیغام شما...عرض سلام و آرزوی موفقیت روز افزون،دانشجوی مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم چند موضوع برای پایان نامه میخوام که بتونم تاییدیه ایران داک رو بگیرم.ممنون میشم اگر کمکم کنید

 59. پیغام شما... دانشجوی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول هستم لطفا چند موضوع برای پایان نامه ودر ارتباط باشغلم که کارمند بانک می باشم به من پیشنهاد کنید. با سپاس

 60. سلام و خدا قوت من دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی هستم لطفا اگر امکان پذیر هست یک موضوع خوب برای پایان نامه ام بدهید . من معلم مقطع ابتدایی هستم

 61. با سلام چند موضوع جدید سه متغیره در رابطه با مدیریت استرس و کیفیت کار لازم دارم لطفا راهنمایی فرمایید . با تشکر

 62. پیغام شما...پايان نامه موضوع بررسى تاثير مديريت استراتژيك منابع انسانى بر فرهنگ سازمانى

 63. پیغام شما...بهاره هستم دانشجوی ترم آخر ارشد رشته مدیریت آموزشی یه عنوان ساده وخوب میخوام برای پایان نامه تا روز یکشنبه

 64. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 65. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 66. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 67. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 68. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 69. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 70. پاسخ به ایمیلتون ارسال شد

 71. پیغام شما...با سلام من دانشجوی رشته mba با گرایش مدیریت بازاریابی هستم..ندتی هسا که دنبالرموضوع پایان نامه میگردم ..ترجیحا با موضدعیت استراتژیک و یا مدیریت بازاریابی باشه..ممنون میشم کمکم کنید

 72. با سلام و احترام دانشجوی ترم 3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی هستم . لطفا چند موضوع مرتبط با این رشته و آموزش و پرورش پیشنهاد دهید . با تشکر

 73. با سلام رشته مدریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی هستم چند موضع پایان نامه میخواستمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بدجور گیر کردمپیغام شما...

 74. در رابطه با مدیریت دانش ومدیریت ریسک در سازمانهای پروژه محور موضوع میخواستم

 75. پیغام شما...سلام وقت به خیر من دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی هستم .لطفا چند موضوع جدید برای پایان نامه ام اگر امکانش هست ارسال کنید.دبیر دبیرستان هستم.با سپاس

 76. پیغام شما...سلام وقت به خیر من دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی هستم .لطفا چند موضوع جدید برای پایان نامه ام اگر امکانش هست ارسال کنید.دبیر دبیرستان هستم.با سپاس

 77. سلام خدمت شما. من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی هستم. مایلم تا جهت موضوع پایان نامه از راهنمایی شما استفاده کنم. البته ذکر این نکته ضروری است که من برنامه نویس کامپیوتر هستم و برای مقطع دکترا هم قصد دارم مدیریت فناوری اطلاعات بخوانم. لذا می خواستم موضوع پایان نامه ارشدم مرتبط با این موارد باشد. متشکرم

 78. پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 79. پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 80. پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 81. پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 82. پیغام شما..سلام.رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم .لطفا عنوانی که دارای جامعه اماری باشد برای نوشتن پروپوزال به من پیشنهاددهید........تشکر

 83. دانشجوی..رشته منایع انسانی هستم می خواستم در این خصوص به من چند پیشنهاد برای پایان نامه بدهید ممنونم

 84. پیغام شما...سلام. لطفا موضوع پایان نامه برای ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی ارسال کنید. ممنون

 85. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان ... فایل word پروپزال

 86. باسلام و خسته نباشید.من دانشجوی ترم2ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مالی هستم باتوجه به این رفع تحریمها در کشورمان یک موضوع بایان نامه به من بیشنهاد کنید.با تشکر

 87. باسلام و خسته نباشید.من دانشجوی ترم2ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مالی هستم باتوجه به این رفع تحریمها در کشورمان یک موضوع بایان نامه به من بیشنهاد کنید.با تشکر

 88. باسلام و خسته نباشید.من دانشجوی ترم2ارشدمدیریت بازرگانی گرایش مالی هستم باتوجه به این رفع تحریمها در کشورمان یک موضوع بایان نامه به من بیشنهاد کنید.با تشکر

 89. پیغام شما...سلام دانشجوی ترم آخر آموزش و بهسازی منابع انسانی هستم لطفا ی عنوان پایان نامه ترجیحا آموزشی به من بدهید .سپاسگزارم

 90. سلام من دانشجوی ارشد ترم آخر مدیریت دولتی هستم و شاغل در بخش خودرو سازی خواهش میکنم یک موضوع در ارتباط با شغلم برای پایان نامه به من معرفی کنید. ممنون

 91. با سلام. بنده دانشجوی ترم آخر مدیریت اجرایی هستم و به دنبال موضوع خوب و ساده برای انجام پایان نامه در زمینه رفتاری یا بازاریابی میگردم. لطفآ راهنمایی بفرمایید با تشکر

 92. پیغام شما..سلام دانشجوی ترم آخرمدیریت آموزشی هستم موضوع برای پایان نامه میخوام.سه متغیره..معاون مقطع ابتدایی هستم.متشکرم

 93. سلام،دانشجوی ارشد ندیریت اجرایی هستم چند تا موضوع جدید در رابطه با رشتم میخواستم که جدید و کمتر کارشده باشه.در صورت امکان چند تا موضوع به ایمیل من هم ارسال کنید

 94. 3موضوع تازه برای پایاننامه ارشدمدیریت گرایش انسانی میخواستم. لطفافوری

 95. 3موضوع تازه برای پایاننامه ارشدمدیریت گرایش انسانی میخواستم. لطفافوری

 96. با سلام، عنوان پایان نامه با موضوع مالی و تولید (به صورت مشترک) میخواستم.

 97. دانشجوی ترم آخر ارشد رشته مدیریت آموزشی هستم لطفا دو عنوان ساده وخوب برای پایان نامه بفرستید.

 98. دانشجوی ترم آخر ارشد رشته مدیریت آموزشی هستم لطفا دو عنوان ساده وخوب برای پایان نامه بفرستید.

 99. پیغام شما...سلام دانشجوی ترم اخر مدیریت اموزشی هستم ممنون میشم اگه یک موضوع جدید و سه متغیره پیشنهاد بدین

 100. پیغام شما...سلام دانشجوی ترم اخر مدیریت اموزشی هستم ممنون میشم اگه یک موضوع جدید و سه متغیره پیشنهاد بدین

 101. سلام ،دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی م تغییر رشته ای بودم می خواستم اگه امکانش هست دو موضوع واسه پایان نامه یکی در زمینه تولیدو منابع انسانی و دومی در مورد مالی اقتصادی بهم پیشنهاد کنید.

 102. سلام دانشجوی مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم لطفا در ارتباط با موضوع پایان نامه در ارتباط با کیفیت راهنمایی فرمایید

 103. پیغام شما...سلام دانشجوی کارشناسی پیام نور هستم موضوع مناسب برای پایان نامه می خواستم راهنماییم کنید لطفا رشته مدیریت دولتی

 104. پیغام شما...سلام دانشجوی کارشناسی پیام نور هستم موضوع مناسب برای پایان نامه می خواستم راهنماییم کنید لطفا رشته مدیریت دولتی

 105. پیغام شما...با سلام.من دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی هستم.یه عنوان خوب و جدید برای پایان نامه میخواستم که یکی از متغیرهاش صلاحیت حرفه ای باشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 106. پیغام شما...سلام خسته نباشید.من دانشجوی رشته mba-مالی هستم.لطفا یه موضوع نوکه کار نشده باشد برام ارسال کنیند ممنونم

 107. پیغام شما...باسلام و عرض ادب ،دانشجویارشد ترم سه مدیریت مالی هستم خواهشمندم دو سه تا موضوع جدید پایانامه راهنمایی نمایید

 108. پیغام شما...باسلام و عرض ادب ،دانشجویارشد ترم سه مدیریت مالی هستم خواهشمندم دو سه تا موضوع جدید پایانامه راهنمایی نمایید

 109. سلام . کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک میخونم . چند تا موضوع برای پایان نامه میخواستم . پیشاپیش از همکاری تان کمال تشکر را دارم .

 110. پیغام شما...موضوع و عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سیالتر شدن فرایند مدیریت در سازمان

 111. پیغام شما...سلام. خسته نباشید. ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازار یابی هستم. شاغل در اداره امور مالیاتی. شما میتونید چند موضوع تاپ رو پیشنهاد بدید؟ ممنونم. مرسی. موفق و منصور باشید

 112. یک عنوان پایان نامه می خواستم دربازه مذیریت پروژه

 113. سلام چندتا موضوع مقاله جدید و نو در زمینه مدیریت( منابع انسانی، رفتار سازمانی، چالشهای مدیریت دولتی) اگه میشه لطفا راهنمایی کنید ممنون

 114. سلام .دانشجوی ترم آخر ارشد مدیریت هستم لطفا موضوع جدیدی در حوزه مدیریت معرفی بفرمایید.ترجیحا دارای سه متغیر باشد و اینکه من میخواهم این موضوع را به صورت مطالعه موردی در محل کارم اجرا کنم . با تشکر

 115. پیغام شما...باسلام خاهش میکنم برام موضوع پایان نامه مدیریت اجرایی بفرستین

 116. سلام . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تجارت الکترونیک هستم. من باید موضوع سمینار که موضوع پایان نامم میشه رو انتخاب کنم. لطفا راهنماییم کنید و بهم موضوعاتی رو پیشنهاد بدید

 117. سلام آقای امید ایمیل ارسال شد

 118. پیغامدانشجوی ارشد مدیریت آموزشی هستم و در مورد عنوان پایان نامه نیاز به راهنمایی دارم

 119. پیغامدانشجوی ارشد مدیریت آموزشی هستم و در مورد عنوان پایان نامه نیاز به راهنمایی دارم

 120. سلام خانم مینو ایمیل ارسال شد

 121. مریم آرین ایمیل ارسال شد

 122. بهاران ایمیل ارسال شد

 123. مریم ایمیل ارسال شد

 124. مهناز ایمیل ارسال شد

 125. روشن ایمیل ارسال شد

 126. نجفی ایمیل ارسال شد

 127. الینا ایمیل ارسال شد

 128. رمضانی ایمیل ارسال شد

 129. ارمان ایمیل ارسال شد

 130. سحر ایمیل ارسال شد

 131. سیمین ایمیل ارسال شد

 132. نسرین ایمیل ارسال شد

 133. پیغام شما...با سلام و خسته نباشید دانشجوی کارشناسی ارشد هستم موضوع پایان نامه ایی می خواستم در زمینه سازمانی در مورد یکی از بیمارستانهای تهران باشه با تشکر فراوان

 134. با سلام ممنون میشم در انتخاب موضوع پایان نامه ارشد درارتباط با مدیریت سیستم و بهره وری برای شرکت نفت راهنمایی کنید با تشکر

 135. با سلام ممنون میشم در انتخاب موضوع پایان نامه ارشد درارتباط با مدیریت سیستم و بهره وری برای شرکت نفت راهنمایی کنید با تشکر

 136. آقای یغمایی ایمیل خدمتتون ارسال شد

 137. سونیا ایمیل خدمتتون ارسال شد

 138. پیغام شماسلام ودرود برشما من یک موضوع چالشی برای پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی میخواستم لطفا کمکم کنید انشاالله موفق باشید...

 139. پیغام شما...با سلام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بین الملل هستم لطفا یک عنوان جدید بدید.باتشکر

 140. پیغام شما...باعرض سلام و خسته نباشید....من ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع می خونم نیاز به موضوع پایان نامه 2 یا3متغیره دارم که موضوعش جدید و پرکاربرد باشه و البته منابع در دسترسی هم داشته باشه، لطف میفرمایید اگه راهنمایی کنید.تشکر

 141. سلام چند تا موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی خواستم اگه ممکمنه

 142. سلام دانشجوی مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها هستم امکان داره موضوع پایانامه به من پیشنهاد می دهید. با تشکر

 143. سلام دانشجوی مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها هستم امکان داره موضوع پایانامه به من پیشنهاد می دهید. با تشکر

 144. با سلام دانشجوی ارشد مدیریت دولتی تشکیلات و روش ها هستم.علاقه منم در خصوص تاثیرات قراردادهای کوتاه مدت و نیروهای قراردادی و اثرش بر کیفیت کار پیان نامه بدم لطفا راهنماییم کنیم با توجه به اینکه موضوع چالشی هست دچار مشکل نشم...آیا انتخاب این موضوع فی النفسه منطقی هست؟ سپاس

 145. با سلام خدمت دوستان گرامی بنده تمام واحد های کارسناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول را پاس کردم و فقط پایان نامه مانده است و خودم کارمند شرکت روغن نباتی لادن و بهار هستم در صورت امکان بنده را در انتخاب موضوع و مخصوصا موضوعاتی مثل وفداری به برند یا سایر موضوعات مربوطه یاری نمایید. آرزوی توفیق برای شما عزیزان

 146. سلام چند تا موضوع برای پایان نامه مدیریت آموزشی می خواستم هم جدید باشند و هم بگونه ای که بعد از تصویب به خودتان سفارش تهیه پایان نامه بدهم لطفا سریع پاسخ دهید . با تشکر

 147. پیغام شما...سلام دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت داخلي و كارمند شركت ببمه هستم لطفا چند موضوع در مورد بيمه به من پيشنهاددهيد .با تشكر

 148. احسان: لطفا ثبت درخواست انجام پایان نامه نمائید

 149. پیغام شما...با سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش داخلی هستم . اگه امکانش هست یک موضوع برای پایان نامه ام پیشنهاد بدهید . غیر تکراری و جدید باشد و برای سال های 2014و 2015 باشد

 150. با سلام،mba خوندم يك موضوع خوب براي نگارش پروپوزال ميخواستم كه بتونم پذيرش بگيرم،،ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد

 151. ساسان: ثبت درخواست انجام پایان نامه ارشد کنید

 152. ثریا: ایمیل ارسال شد

 153. پیغام شما...سلام.دانشجوی ترم آخرمدیریت اجرایی (استراتژیک ) هستم. اگر لطف کنید موضوعات جدید پایان نامه با محور : زنجیره تامین ، یا زنجیره ارزش ، یا مدیریت ارتباط با مشتری ، یا تفکر مدیررو برام ارسال بفرمایید ممنون میشم. سپاس.

 154. سلام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش تحول هستم لطفا موضوع پایان نامه برام بفرستید لازم به ذکر است لیسانس مکانیک و کارمند شرکت شهاب خودرو می باشم

 155. پیغام شمباسلام وخسته نباشی.مندانشجوی ترم آخرکارشناسی ارشد منابع انسانی هتم ودر شهرداری مشغول به کارهستم لطفا دویاسه موضوع جدید مربوط به کارم برام ارسال کنید ممنون میشم

 156. پیغام شمباسلام وخسته نباشی.مندانشجوی ترم آخرکارشناسی ارشد منابع انسانی هتم ودر شهرداری مشغول به کارهستم لطفا دویاسه موضوع بامتغییرهایی که بامشکل مواجه نشم وجدید مربوط به کارم برام ارسال کنید ممنون میشم

 157. پیغام شما...سلام بنده دانشجوی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم من را در انتخاب موضوع پایان نامه راهنمایی کنید .(موضوعی که جدید باشد)

 158. باعرض سلام و خسته نباشید اینجانب دانشجوی ترم اخر مدیریت بازرگانی هستم،و موضوع برای نوشتن مقاله م میخواستم،پیشاپیش متشکرم

 159. پیغام شما..باسلام و خسته نباشید. دانشجوی ارشد مدیریت گرایش رفتار ساز مانی هستم لطفا موضوع پایان نامه در حوزه دیریت رفتار سیاسی و یا مدیریت رفتار شهروندی را برام ارسال بفرمایید قبلا از شما ممنونم

 160. پیغام شما...با سلام ، کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ، گرایش استراتژیک هستم ، شاغل در بنیاد و رشته کارشناسی بنده گروه درمان می باشد ، اگر موضوعی که به مدرک کارشناسی و کارم مربوط شود برایم ارسال فرمایید ممنون می شوم.

 161. پیغام شما...با سلام ، کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ، گرایش استراتژیک هستم ، شاغل در بنیاد و رشته کارشناسی بنده گروه درمان می باشد ، اگر موضوعی که به مدرک کارشناسی و کارم مربوط شود برایم ارسال فرمایید ممنون می شوم.

 162. باسلام ذلنشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول هستم. لطفاً چندموضوع پایان نامه برام بفرستید.لازم به ذکر است کارشناسی ریاضی کاربردی دارم

 163. با سلام و احترام در مورد مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی جه موضوعی برای پایان نامه انتخاب کنم ؟ سپاسگزارم

 164. سلام،ضمن سپاس از سايت پربارتان، دانشجوى رشته مديريت اجرائى گرايش استراتژيك هستم ترم ٢ را تموم كردم دارم وارد ترم ٣ ميشم، اما هنوز در انتخاب موضوع پايان نامه مشكل دارم، سپاسگزار ميشم ضمن راهنمايي موضوعاتى براى پايان نامه به من ارائه بدهيد

 165. پیغام شما...باسلام. من در کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی تحصیل میکنم.اگر ممکنه لطفا موضوع مناسب و جدیدی همراه با پرسشنامه معتبر برایم ارسال بفرمایید باتشکر

 166. من دانشجوی ارشد رشته ی مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید هستم می خوام یه موضوعی برای پایان نامه ام که بتونم روش کار کنم و شایدم بعدن به ثمر برسونم بهم پیشنهاد بدید ، ممنونم.

 167. پیغام شما...سلام خسته نباشید من دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی هستم گرایش بازاریابی و صادرات ..گیر کردم روی موضع پیایان نامه ..میشه یه موضوع برام انتخاب کنید . تکراری نبتشه چون هرچی به استادم نشون دادم تاییید نشده .اگه 2016 باشه فک نکنم تکراری باشه.. ممنون میشم ازتون

 168. پیغام شما...یعنی چی که پیام من ارسال نشده . کمککککککککککک ...

 169. سلام و وقت بخیر.من دنبال موضوع برای رشته مدیریت اجرایی هستم.اگر مرتبط با خدمات پس از فروش خودرو باشه که چه بهتر.مرسی از لطفتون.

 170. سلام و وقت بخیر.من دنبال موضوع برای رشته مدیریت اجرایی هستم.اگر مرتبط با خدمات پس از فروش خودرو باشه که چه بهتر.مرسی از لطفتون.

 171. سلام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازاریابی هستم لطفا موضوع پایان نامه برام ارسال بفرمایید.ممنون

 172. پیغام شما...سلام دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي هستم اگه امكان داره موضوع پايان نامه برام بفرستيد.رشته كارشناسيم حسابداري بوده.

 173. پیغام یک موضوع در مورد مدیریت راهبردی ورزشی -سازمانهای ورزشی-میخواستم اگه دارید ممنون میشم بفرستید با تشکر شما...

 174. سلام دانشجوی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات هستم لطف می کنید یه موضوع برام بفرستید

 175. پیغام شما...سلام من رشته ی مدیریت منابع انسانی اسلامی هستم دنبال یک موضوعی هستم که مدرن باشه و مربوط به رشته خودم باشد ممنون میشم راهنمایی کنین

 176. با سلام من دانشجوی رشته مدیریت منابه انسانی اسلامی هستم برای پایان نامه دنبال یک موضوعی هستم که هم مدرن باشه هم مربوط به رشتم باشه ممنون میشم راهنمایی کنین با تشمکر.

 177. پیغام شما...با سلام و احترام خواهشمند است با توجه اينكه اينجانب دانشجوي ارشد مديريت دولتي گرايش مالیه و بودجه هستم و دراداره بهزیستی كار ميكنم موضوعي جهت عنوان پايان نامه اگر پيشنهاد بدين ممنون ميشم

 178. پیغام شما...با سلام و احترام خواهشمند است با توجه اينكه اينجانب دانشجوي ارشد مديريت دولتي گرايش مالیه و بودجه هستم و دراداره بهزیستی كار ميكنم موضوعي جهت عنوان پايان نامه اگر پيشنهاد بدين ممنون ميشم

 179. پیغام شما...سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی هستم، اگه میشه لطف کنید یک موضوع برای پایان نامه ام پیشنهاد بدین.

 180. پیغام شما...سلام من دانشجوی ترم سه مدیریت بازرگانی بازرگانی بین الملل هستم اگه لطف کنید چند تا موضوع جدید در رابطه با رشتم برام بفرستید ممنون

 181. با سلام چند موضوع مقاله بیس برای پایان نامه ارشد مدیریت بازگانی داخلی میخام اگه مطالعه موردی اداره دارایی باشه عالیه ممنونم

 182. با سلام و عرض ادب ، دانشجوی ارشد رشته مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک هستم در یک شرکت خصوصی که فعالیت نصب، تعمیرات و اجرای پروژه های صنعتی دارد مشغول بکار هستم نتونستم موضوعی مناسب جهت پایان نامه خود ارائه بدهم زمینه شغلی خودم هم مدیریت بخش اداری و امور قراردادی هستش ممنون میشم اگر در همین زمینه های کاری ، موضوع مناسب و نه چندان پیچیده به من ارائه بدید.از لطف شما سپاسگزارم

 183. سلام....دانشجوی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات هستم.اگر ممکن هست موضوع پاین نامه کاربردی مرتبط با رشته ام پیشنهاد دهید و در صورت امکان جدید و غیر تکراری و مربوط به سالهای اخیر 2014 و 2015 باشه. با تشکر

 184. با سلام و خسته نباشید. اینجانب دانشجوی ارشد صنعتی گرایش تولید و شاغل پتروشیمی در عسلویه هستم . خواهشمندست یک موضوع پیشنهادی و کاربردی برام معرفی نمایید. سپاس

 185. پیغام شما...مدیریت ارشد گرایش تشکیلات و روشها هستم ترم سه میشه موضوع پایان نامه ارسال کنید

 186. سلام چندتا موضوع تاپ و مناسب برای پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی میخوام اگه میشهبفرستید

 187. پیغام شما...سلام .خسته نباشید.بنده دانشجوی ارشد ترم 3هستم ازتون خواهش دارم که بنده رادر انتخاب موضوع پایان نامه کمک کنید.رشته مدیریت دولتی-گرایش منابع انسانی

 188. پیغام شما...سلام .خسته نباشید.بنده دانشجوی ارشد ترم 3هستم ازتون خواهش دارم که بنده رادر انتخاب موضوع پایان نامه کمک کنید.رشته مدیریت دولتی-گرایش منابع انسانی

 189. پیغام شما...باسلام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم لطفا جند موضوع پایان نامه جدید درهمین رشته برایم بفرستید اگر درمورد شرکت پست ویا مخابرات باشه بهتره .../ممنون خسته نباشیبن

 190. سلام عرض شد خسته نباشید من دانشجوی رشته مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی هستم ، دنبال موضوعی برای پایان نامه هستم ممنون میشم اگر کمکم کنید.با تشکر

 191. باسلام دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرايي هستم0 رشته تحصيلي بنده در مقطع كارشناسي ، مهندسي شيمي بوده واز دانشكده فني دانشگاه تهران فارغ التحصيل شده ام و حدود 15 سال در صنعت سيمان مشغول به كار بوده ام و در حال حاضر در رشته مديريت اجرايي مشغول به تحصيل ميباشم لطفا در صورت امكان چند موضوع پایان نامه برام بفرستید البته خيلي تمايل دارم كه موضوعات حتما قابل اجرا شدن هم باشد وصرف تئوريكال بودن پايان نامه مدنظربنده نميباشد. باسپاس

 192. سلام وقتتون بخیر، ببخشید چند تا موضوع در زمینه مدیریت صنعتی برای انجام پایان نامه می خواستم

 193. سلام. من ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش کسب و کار الکترونیکی هستم و در دانشگاه مشغول به کارم. لطفا موضوع پایان نامه مربوط به دانشگاه میخواستم که جدید هم باشه. با تشکر.

 194. سلام. دانشجوی ارشد بازرگانی گرایش بین الملل هستم. درخواست موضوع جدید جهت تصویب پروپوزال و پایان نامه دارم. با تشکر

 195. سلام موضوع پایان نامه واسه رشته مدیریت نیروی انسانی می خوام یه موضوع جدید و نو ممنون

 196. سلام و خسته نباشید خدمت ادمین محترم... من دانشجوی ترم سه مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم...درخواست موضوع جدید دارم

 197. با سلام. دانشجوی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک هستم. خواهشمندم برای عنوان و موضوع پایان نامه من را راهنمایی فرمائید. با تشکر

 198. با سلام و عرض ادب ، دانشجوی ارشد رشته مدیریت اجرائی گرایش استراتژیک هستم در بخش منابع انسانی یک شرکت دولتی در زمینه حمل و نقل مشغول بکار هستم نتونستم موضوعی مناسب جهت پایان نامه خود ارائه بدهم . ممنون میشم اگر در همین زمینه های کاری ، تحصیلی موضوع مناسب و نه چندان پیچیده به من ارائه بدید.از لطف شما سپاسگزارم

 199. پیغام شما...با سلام دانشجوی رشته اموزش وبهسازی منابع انسانی هستم لطفا موضوع پایان نامه در اختیارم قرار دهید سپاسگزارم

 200. پیغام شما...با سلام دانشجوی رشته اموزش وبهسازی منابع انسانی هستم لطفا موضوع پایان نامه در اختیارم قرار دهید سپاسگزارم

 201. پیغام شما...با سلام دانشجوی رشته اموزش وبهسازی منابع انسانی هستم لطفا موضوع پایان نامه در اختیارم قرار دهید سپاسگزارم

 202. سلام من ارشدمدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی هستم اگه میشه یه موضوع جدیدکه کمترکارشده بهم معرفی کنید

 203. با سلام دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها هستم. درخواست یه موضوع جدید برای تصویب پروپوزال و پایان نامه میخوام با تشکر از لطف شما

 204. من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی هستم لطفا موضوعی جدید برای پروپوزال به من پیشنهاد دهید خیلی ازتون ممنونم.

 205. من دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی هستم لطفا موضوعی جدید برای پروپوزال به من پیشنهاد دهید خیلی ازتون ممنونم.

 206. سلام ،وقتتون بخیردانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی هستم چندتا موضوع جدید ونو واسه پایان نامه میخواستم ممنون

 207. پیغام شما...موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

 208. سلام من يه موضوع جدید برای رشته مدیریت دولتی گرایش تحول میخواستم. ممنون

 209. با سلام بنده دانشجوی ارشد رشته مدیریت اجرایی هستم یه موضوع برای پایان نامه هم می خوام که ترجیحا با حوزه کاریم مرتبط باشه بنده پرسنل جمعیت هلال احمر هستم با تشر www . savehrcs .ir

 210. سلام وقتتون بخیر ببخشید من موضوع پایان نامه میخواستم در مورد پیچیدگی سازمان ویا داده کاوی. خیلی به کمکتون احتیاج دارم.ارشد آی تی میخونم

 211. با سلام دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی هستم یک موضوع برای پایان نامه پیشنهاد بدید لطفا

 212. پیغام شما...سلام من دانشجویی ترم سوم کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی هستم درخواست چند تا موضوع جدید در رابطه بارشته تحصیلیم دارم خودم هرچی سرچ میکنم موضوعات تکراری ونامناسب پیدا میکنم. از شما تقاضا دارم چندموضوعات مناسب رشته‌ی تحصیلی‌ام برایم بفرستید خیلی ممنون

 213. پیغام شما...سلام من دانشجویی ترم سوم کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی هستم درخواست چند تا موضوع جدید در رابطه بارشته تحصیلیم دارم خودم هرچی سرچ میکنم موضوعات تکراری ونامناسب پیدا میکنم. از شما تقاضا دارم چندموضوعات مناسب رشته‌ی تحصیلی‌ام برایم بفرستید خیلی ممنون

 214. کدوم دانشگاه؟ شما...

 215. پیغام شما...سلام خسته نباشید من دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی با گرایش استراتژیک هستم درخواست چند موضوع جدید جهت تصویب پروپوزال و پایان نامه دارم . با تشکر

 216. پیغام شما...با سلام دانشجوی ترم سه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم اگه میشه لطف کنید یه موضوع که بشه توی بانک کار کرد رو بهم پیشنهاد بدید ممنون

 217. با سلام دانشجوی ترم سه رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی هستم لطفا چند موضوع که بشه در بانک ملی کار کرد رو بهم پیشنهاد بدید ممنون

 218. سلام خسته نباشید من دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک هستم دو تا موضوع در خصوص استراتژی بودجه بندی یا بودجه ریزی جهت تصویب پروپزال می خواهم لطفا برام بفرستید . با تشکر از زحمات شما عزیزان

 219. سلام دانشجوی ارشد رشته مدیرت اموزشی می باشم .درخواست موضوع جدیدی درزمینه یادگیری الکترونیک و مدیریت آموزشی رادارم .با تشکر فراوان

 220. پیغام شما...باعرض سلام لطف بفرماییددوموضوع جدیدونومربوط به رشته مدیریت دولتی گرایش مالی معرفی کنید.باتشکر

نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 

فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram