گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
  • کارشناس انسانی
  • 2674 بازدید
  • 1 نظر
  • دپارتمان انسانی

عنوان و موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری


1)بررسی ارتباط بین مدیریت سود و تغیر مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

2)بررسی تفاوت میان مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

3)بررسی نقش توانایی مدیریت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

4)بررسی ارتباط بین کیفیت ارقام حسابداری و استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت در شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

5)بررسی رابطه بین محافظه کاری و پیش بینی سود مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

6)بررسی کمبود نقدینگی شرکتهای خودروسازی  پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

7)پیش بینی گرایش های اخلاقی حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

8)بررسی میان نسبت سود سهام به قیمت و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده  در
 بورس اوراق بهادار تهران

9)بررسی تاثیر میزان بدهی ها بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

10)بررسی تاثیر مدل گزارشگری بر تجزیه و تحلیل پیش بینی اقلام تعهدی حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

11)بررسی رابطه میان مدیریت سود ، حاکمیت شرکتی و حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران

12)بررسی نقش انعطاف پذیری مالی بر نقدینگی و مدیریت مالی در شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران
نظرات کاربران
نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 

فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram