گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ پایان نامه و پروژه با شبکه عصبی RBF
  • کارشناس انجمن مکاریتم
  • 2172 بازدید
  • 0 نظر
  • علمی

انجام پایان نامه وانجام پایان نامه کارشناسی ارشدوانتخاب موضوع پایان نامه و ترجمه و مقاله و ثبت اختراع


شبکه عصبی RBF چیست ؟


در حوزه ی مدلسازی ریاضی،RBF  یک شبکه عصبی مصنوعی می باشد که از توابع پایه ای شعاعی به عنوان توابع فعالیت استفاده می کند. خروجی این شبکه یک ترکیب خطی از توابع پایه ی شعاعی برای پارامترهای ورودی ونرونهاست. این شبکه‌ها در تابع تقریب، پیش بینی سری‌های زمانی، کلاس بندی و کنترل سیستم مورد استفاده قرار می گیرند.
معماری شبکه :
شبکه‌های RBF معمولا شامل سه لایه هستند:  لایه ی ورودی، لایه ی مخفی با یک تابع فعالیت RBF غیرخطی و لایه ی خروجی
  
شبکه عصبی RBF چیست ؟
ورودی می تواند به عنوان یک بردار از اعداد حقیقی مدل شود و خروجی این شبکه یه تابع اسکالر از بردار ورودی می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود :
  
شبکه عصبی NN انجام پایان نامه
که N تعداد نرونهای لایه ی مخفی، Ci  بردار مرکز نرون i و ai وزن نرون i در نرون خروجی خطی می باشد.
آموزش :
شبکه‌های RBF معمولاً به وسیله ی یک الگوریتم دو مرحله ای آموزش داده می شوند. در مرحله ی اول، بردارهای مرکز ci  برای توابع RBF در لایه ی مخفی انتخاب می شوند. این مرحله را می توان با چندین روش اجرا کرد :
می توان مراکز را به شکل تصادفی از برخی مجموعه مثال ها نمونه برداری کرد، یا می توان از K-means clustring  بهره برد.
مرحله ی دوم به سادگی با یک مدل خطی با ضرایب  wi برای خروجی‌های لایه ی مخفی با توجه به تابع هدف،  متناسب می شود.جهت آشنایی با رویکرد مکاریتم به شرافت کاری مکاریتم مراجعه فرمائیدنظرات کاربران
نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 

فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram