گوگل پلاس انجمن مکاریتم پایان نامه وبلاگ پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع زنجیره تامین
  • کارشناس انجمن مکاریتم
  • 2770 بازدید
  • 0 نظر
  • آموزش

انجام پایان نامه وانجام پایان نامه کارشناسی ارشدوانتخاب موضوع پایان نامه و ترجمه و مقاله و ثبت اختراع


انجام پایان نامه ارشد صنایع زنجیره تامین خون
Blood Supply Chain


سلامت یک فرآیند چند محوري و در عین حال بسیار مهم بوده و از جمله موضوعاتی است که در زمره ي مباحث رفاهی تعریف می شود که خود مجموعه اي از شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی (توسعه انسانی) را در بر می گیرد. مقوله سلامت تأثیر قابل توجهی بر سایر بخش هاي جامعه دارد به طوريکه تحقق سایر شاخص هاي توسعه، ارتباط تنگاتنگی با شاخص سلامتی دارد. به همین علت، در برنامه هاي توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد، مقوله سلامت یکی از پارامترهاي مهم قلمداد شده و به عنوان یکی از شاخص هاي اصلی توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. در کشور ما نیز یکی از دغدغه هاي اصلی مردم و دولت مردان، بهداشت جامعه و ارتقاي سیستم سلامت کشور بوده است به طوريکه در سال1389، %5.6 از GDP به این بخش اختصاص یافته که این رقم رو به افزایش است. شکل زیر سرانه درمان در ایران را از سال  2002تا  2010بر حسب دلار آمریکا نشان میدهد که خود نشان دهنده افزایش اهمیت روز افزون این حوزه در داخل کشور است.
انجام پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ارشد مهندسی صنایع حوزه زنجیره تامین
کی از حوزه هاي بسیار مهم در بخش بهداشت و درمان که تاثیر بسیار زیادي بر عملکرد سایر بخش هاي آن دارد، طراحی شبکه مربوط به مراکز اهدا خون و زنجیره تامین خون می باشد. خون یک بافت زنده است که از نظر پزشکی از ارزش منحصر به فردي برخوردار است. خون اکسیژن و مواد غذایی و مواد شیمیایی را به تمام نقاط بدن حمل می کند و مواد زائد را از بدن دفع می کند. خون معمولا به شکل خون کامل جمع آوري می گردد و پس از طی فرایند هایی روي آن، به اجزا مختلفی همچون گلبول، پلاکت، پلاسما و غیره تبدیل می گردد. درمان از طریق تزریق خون یکی از جنبه هاي بسیار مهم در سیستم بهبود پزشکی است. چنین گفته می شود که یک سوم کودکان، نوجوانان و جوانان و افراد بالغ جهان حداقل یک بار در طول زندگی خود به تزریق خون احتیاج پیدا می کنند. در ناحیه شهري نیویورك، حدود 4000نوزاد، بیماران سرطانی، بیماران نیازمند پیوند و عمل جراحی روزانه به خون احتیاج دارند. در نقاط دیگر جهان نیز تقاضاي روزانه خون بسیار بالا است. براي ارضاي چنین تقاضاي بالایی، مراکز اهدا خون منطقه اي و بانکهاي خون بیمارستانی باید سطح قابل قبولی از موجودي را نگهداري کنند تا از پاسخگویی به موقع به تقاضاها اطمینان حاصل گردد و همچنین میزان دور ریز خون تا حد ممکن کاهش یابد. از آنجا که خون انسان یک محصول فاسد شدنی است، تامین خون باید به صورت کارا و اثربخش انجام گیرد. براي اطمینان از استفاده اثربخش از منابع محدود خون، باید سیاست هاي نگهداري و توزیع محصولات مختلف خون در مراکز اهدا خون منطقه اي با دقت انتخاب و به کار گرفته شود. برنامه ریزی مربوط به این حوزه، از مسایل مورد علاقه مهندسین صنایع می باشد که مدتی است به طور گسترده در حال بررسی است. مکانیابی مراکز جمع آوری خون و انتقال به موقع و صحیح محصولات خونی به مراکز بهداشتی و درمانی از جمله بیمارستان ها میتواند به یکی از موضوعات بسیار جذاب و مناسب برای تحقیق تبدیل شود. این موضوع و موضوعات مرتبط با زنجیره تامین خون به طور حتم از به روز ترین موضوعات در عرصه مهندسی صنایع در جهان به شمار می رود.انجام پایان نامه ارشد صنایع زنجیره تامین امداد

بحران ها مسائل بزرگی هستند که توانایی جوامع در مقابل حفاظت جمعیت و زیر ساخت ها را امتحان می کنند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که با گذشت زمان تعداد حوادث غیرمترقبه زمینی، اقیانوسی و جوي در هر سال در حال افزایش است. از این رو موضوع" مدیریت بحران"به عنوان یکی از حایز اهمیت ترین مباحث علمی -کاربردي مطرح می شود که امروزه کشورهاي مختلف، مخصوصا کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، به آن متمایل شده اند. به طوریکه در بسیاري از کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه، مراکزي براي استقرار فعالیت هاي مدیریت بحران به نام" مرکز مدیریت بحران "وجود دارد که کلیه مراحل و فرایندهاي مدیریت بحران در این مکانها صورت می گیرد .با توجه به این مسائل تعیین نظامی کلی براي مدیریت لجستیک، به هنگام مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن امري مهم است. زنجیره تامین به عنوان یکی از مؤثرترین بخش هاي برنامه ریزي مدیریت بحران در کاهش تلفات و آسیب دیدگان حادثه، نیاز به تمرکز دقیق و حرفه اي دارد. شواهد گویاي این است، که سالانه حوادث و بلایاي طبیعی متعددي در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتند که لزوم برنامه ریزي و مدیریت بسیار کارا جهت کاهش خسارات ناشی از آنها را نشان می دهند. مدیریت زنجیره تامین به عنوان یکی از مؤثرترین بخشهاي برنامه ریزي مدیریت بحران در کاهش تلفات و آسیب دیدگان حادثه، نیاز به تمرکز دقیق و حرفه اي دارد. تا به امروز نیز تحقیقات مناسبی در زمینه مدیریت زنجیره تامین بحران و به بیانی دیگر مدیریت زنجیره تامین امداد بشر دوستانه صورت گرفته است. در تحقیقی که برروي تعداد کشته شدگان در 10کشور بحران خیز جهان براي دهه اخیر انجام شده بود، ایران پس از چین و هند در مقام سوم قرار گرفته بود.این مطلب نشان دهنده اهمیت و گستردگی بحران در زندگی مردم این مرز و بوم است. همچنین ایران با تحمل خسارتی معادل 12,34میلیارد دلار در جایگاه یازدهم در جهان قرار دارد که به نوبه خود، نشانگر میزان آسیب پذیري اقتصاد کشور از سوانح و بلایا است. بنابراین بهبود آمادگی زنجیره تامین امداد در چنین شرایطی بسیار حیاتی است. یکی از اصلی ترین مراحل، برنامه مدیریت بلایا در زنجیره امداد، ذخیره سازي کالاها و اقلام ضروري و تجهیزات امدادرسانی می باشد. مسایل متعدد و متنوع  در این حوزه از جمله مکانیابی تسهیلات مورد نیاز و تصمیم گیری در مورد میزان کالاهای ذخیره شده در این تسهیلات، از موضوعات جذاب و جدید موجود برای دانشجویان رشته های مدیریت و صنایع می باشد که به خاطر اهمیت و فراگیری موضوع یاد شده، توجه زیادی را در سرتاسر دنیا به خود جلب کرده است.
جهت آشنایی با رویکرد مکاریتم به شرافت کاری مکاریتم مراجعه فرمائیدنظرات کاربران
نظر خود را درباره این مطلب ارسال کنید
 
 
 
 

فیسبوک موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Association of Mecharithm's LinkedIn profile لینکدین موسسه انجام پایان نامه مکاریتم View Mecharithm Associatoion's LinkedIn profile موسسه انجام پایان نامه و رساله دکتری Instagram Instagram